KLIMATA PĀRMAIŅAS UN ENERĢIJA

Projekti

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs (SUMBA)
09/2017 – 08/2020

Latvijas tautsaimniecības nozaru politikas sasaistes un ietekmes uz klimata politiku vispusīgs izvērtējums
2016

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas (SIM4NEXUS)
06/2016 – 05/2020

Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija
06/2016-03/2017

Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva (BEA-APP)
03/2016-02/2019

Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju (INTENSSS-PA)
02/2016-08/2018

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai
10/2015-05/2016

E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai
03/2015-04/2016

Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs  (Ekomarķējums)
04/2014-11/2014

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā (SmartLiving)
03/2013-03/2014

Informētības paaugstināšana par energoefektivitātes jautājumiem Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā (ARCEE)
11/2011 – 02/2015

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam (mobile2020)
05/2011-05/2014

Sekmējot Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs (BaltClim)
11/2011 – 03/2013

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis (EcoHousing)
05/2011-12/2013

Ziemeļrietumu Krievijas energoefektivitātes informācijas tīkls (EEFIRUS)
09/2010-08/2012

Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls (EEFIBEL)
04/2010-12/2011

Ekoloģisku celtniecības materiālu izmantošana jaunu, energoefektīvu ēku būvniecībā Baltijas valstīs
08/2009-06/2011

Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide
08/2009-04/2011

No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)
10/2008-09/2011

Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs
11/2007-12/2008

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā
10/2007-03/2009

Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas iespējām Latvijā
03/2007-12/2007

Daina Indriksone

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās

daina.indriksone[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7550

Globālā sasilšana, kas saistīta ar siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām (CO2), tiek uzskatīta par vienu no lielākajām vispasaules vides problēmām. Lai sasniegtu Kioto protokola mērķus siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju samazināšanai Eiropā, tika pieņemta direktīva 2003/87/EC par SEG emisiju kvotu tirdzniecību. Eiropas Savienība ir noteikusi SEG emisiju kvotu tirdzniecības ieviešanu kā vienu no savām augstākajām prioritātēm. Tajā pašā laikā tā ir jauna un sarežģīta tēma gan iesaistītajām valsts institūcijām, gan enerģijas ražotājiem un dažādiem rūpniecības sektoriem. Emisiju kvotu tirdzniecība sākas jau no 2005. gada, tomēr patlaban vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību, kā, piemēram, CO2 monitorings, ziņošana par emisiju kvotu izmantošanu, iespējamā tirdzniecība un tās kontrole. Veicinot šo procesu, Baltijas Vides Forums organizē seminārus un sanāksmes iesaistītajām pusēm, lai papildinātu viņu zināšanas par emisiju kvotu tirdzniecības shēmu un atbilstošo prasību praktisko ieviešanu.