Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā


Projekta mērķis
ir izvērtēt Latvijā pašlaik izmantotās dzeramā ūdens atdzelžošanas metodes, apkopot informāciju par pasaulē pieejamām modernās atdzelžošanas tehnoloģijām un to iespējām, kā arī sniegt ieteikumus pieejamo metožu praktiskai izmantošanai ūdens attīrīšanā, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi Latvijā.

Projekta aktivitātes:
- apkopoti dati un izvērtētas Latvijā izmantotās dzeramā ūdens atdzelžošanas metodes;
apkopota informācija par pasaulē pieejamām modernām atdzelžošanas tehnoloģijām;
- izstrādāti ieteikumi pieejamo atdzelžošanas metožu praktiskai izmantošanai dzeramā ūdens attīrīšanā;
- sagatavots publicēšanai un iespiests informācijas apkopojums (publikācija) par atdzelžošanu ūdens apsaimniekošanas speciālistiem pašvaldībās. Publikācija „Atdzelžošanas principi un to pielietojums dzeramā ūdens sagatavošanai”,

Projekta pasākumi 
• Pašvaldību ūdens apgādes uzņēmumi un citi interesenti tika aicināti piedalīties sanāksmē, kas notika 2007.gada 27.augustā, lai pārrunātu dzeramā ūdens atdzelžošanas metožu izmantošanu pašvaldībās.
 • Pašvaldību ūdens apgādes uzņēmumi , kā arī citi interesenti tika aicināti piedalīties projekta noslēguma sanāksmē, kas notika 2007.gada 21.decembrī, lai iepazītos ar projekta rezultātiem un projekta ietvaros sagatavoto publikāciju.
 

Īstenošanas laiks

04/2007-12/2007

Projektu līdzfinansē

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Projekta numurs

1-08/865/2006

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv