Atkritumu apsaimniekošana


INTERESANTI

Vai vēlies izbaudīt dzīvi, vienlaikus saudzējot dabu? Tad kampaņa “Generation Awake” ir domāta tev!

Generation Awake” ir Eiropas Komisijas izstrādāta kampaņa, kuras mērķis:

- aktualizēt darbības, kuras mēs katrs varam veikt ikdienā, lai taupītu ūdeni, enerģiju un citus dabas resursus, kā arī lai samazinātu atkritumu apjomu; 
- palīdzēt skaidri saskatīt mūsu kā patērētāju izvēles iespējas un to radīto ietekmi uz mūsu planētas dabas resursiem.

Plašāka informācija par kampaņu atrodama tās mājas lapā, turpat pieejamas patēriņa ceļvedis, kā arī iespējams uzzināt, kas ir Ūdens fanāts Uldis, Impulsīvā Inga un viņu draugi: The Awakeners

Ingrīda Brēmere

Vides eksperte/ projektu vadītāja
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7561

Jau kopš pašiem pirmsākumiem sadzīves un bīstamie atkritumi ir bijuši daudzu semināru galvenā tēma. Baltijas Vides Forums ir darbojies līdzi trīs Baltijas valstu vides ministrijām, kas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu veidoja no pašiem pamatiem, gan izstrādājot likumdošanu; gan izveidojot institūcijas un nosakot to pienākumus; gan izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas; nosakot mērķus atsevišķu atkritumu plūsmu apsaimniekošanai, gan tajā pat laikā strādājot arī pie pasākumiem nepārtrauktai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. Atkritumu sektors ir visai sarežģīts, ņemot vērā to, ka ir iesaistītas dažādas institūcijas, kā arī to, ka atkritumu sastāvs ir komplicēts. Turklāt, atverot vietējos tirgus rietumu plaša patēriņa precēm, Baltijas valstīs ir radušies pilnīgi jauni atkritumu veidi. Tādiem atkritumiem, kā, piemēram, iepakojums, nolietotie auto transporta līdzekļi vai elektroniskie atkritumi, iepriekš nebija apsaimniekošanas pieredzes. Papildus vajadzēja izveidot jaunu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kā arī bija nepieciešamas apjomīgas investīcijas, lai uzlabotu vai uzbūvētu videi nekaitīgus atkritumu poligonus. Visbeidzot, uzticamu datu pieejamība par atkritumu sastāvu un to rašanās apjomiem ir izaicinājums ne tikai jaunajām ES dalībvalstīm. Visi šie jautājumi tika un tiek apspriesti Baltijas Vides foruma organizētajās sanāksmēs un semināros.