Iespējas šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanai, izvērtējot iedzīvotāju iesaistīšanos videi kaitīgo preču un izlietotā iepakojuma šķirošanā Latvijas pilsētās


Sekmīgai šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanai un darbībai būtisks priekšnoteikums ir iedzīvotāju praktiskā līdzdalība atkritumu apsaimniekošanā. Reģionālajos atkritumu apsaimniekošanas plānos ir iekļautas speciālas programmas darbam ar sabiedrību, lai popularizētu un nodrošinātu pēc iespējas ātrāku atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu. Saskaņā ar plāniem, jau vairākus gadus šīs programmas tiek īstenotas Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos.
 2006. gadā Baltijas Vides Forums projekta par sabiedrības un nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālās politikas īstenošanai ietvaros veica pētījumu Valmierā, kas parādīja, ka informācijas nodrošināšana un sabiedrības izglītošana dod labus rezultātus iedzīvotāju vides apziņas paaugstināšanai, tomēr efektīvas šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas praktiskai funkcionēšanai, līdztekus informētības nodrošināšanai un vides apziņas paaugstināšanai, nepieciešami vēl papildu mehānismi (piemēram, ekonomiskie stimuli).
 Lai arī Baltijas Vides Foruma veiktā situācijas izvērtējuma rezultāti dod zināmu ieskatu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā, vienā reģionā iegūtos rezultātus nevarētu attiecināt uz visas Latvijas situāciju. Tāpēc atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības prognozēšanai valstī svarīgi ir noskaidrot pašreizējo situāciju arī citos atkritumu apsaimniekošanas reģionos, piemēram, veicot novērtējumu par iedzīvotāju praktisko iesaistīšanos videi kaitīgo preču un izlietotā iepakojuma šķirošanā Latvijas pilsētās.

Projekta mērķis i
r novērtēt iedzīvotāju praktisko iesaistīšanos videi kaitīgo preču un izlietotā iepakojuma šķirošanā Latvijas pilsētās, lai izvērtētu sistēmas efektivitāti, kā arī sniegt ieteikumus pasākumiem šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanai un programmām darbā ar sabiedrību par atkritumu apsaimniekošanu.
 
Projekta aktivitātes:
- Iedzīvotāju praktiskās iesaistīšanās atkritumu šķirošanā novērtēšana.
- Šķiroto atkritumu vākšanas sistēmas efektivitātes izvērtēšana.
- Ieteikumu izstrādāšana pasākumiem šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanai un programmām darbā ar sabiedrību.

Īstenošanas laiks

05/2007-11/2007

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv