Iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšana un apziņas celšana par integrēto vides resursu apsaimniekošanu Latvijas pašvaldībās


 Projekta mērķis - paaugstināt iedzīvotāju kvalifikāciju un izpratni par integrēto vides apsaimniekošanu, uzskatāmi demonstrējot darba metodes Cēsu pilsētā.

 Projekta tiešie mērķi:
• Nodrošināt viegli saprotamu un lietotājam draudzīgu informāciju;
• Celt mērķa grupas izpratni par ūdens, atkritumu un gaisa piesārņojuma apsaimniekošanas principiem, nodrošinot izglītojošo informāciju un organizējot diskusijas par minētajām tēmām;
• Nodrošināt lokālā līmenī praktiskas aktivitātes, iesaistot ieinteresētās puses;
• Paaugstināt pašvaldības institūciju darbības kapacitāti, nodrošinot praktisku pieredzi vides apsaimniekošanā;
• Atbalstīt un veicināt atvērtākas sabiedrības veidošanās procesu, nodrošinot labās prakses ieviešanu dažādās Latvijas pašvaldībās, izmantojot sabiedrības apziņas celšanas aktivitātes. Aktivitātes:
• izglītojoši informatīvie materiāli pašvaldības ieinteresētajām pusēm;
• motivējošas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, Cēsu pilsētas nevalstiskajam sektoram;
• vietēja mēroga iniciatīvas– talkas Cēsīs realizēšana;
• tikšanās par projekta rezultātu un pieredzes izvērtēšanu ar Cēsu pilsētas ieinteresētajām pusēm;
 • tikšanās par projekta rezultātu izplatīšanu citās Latvijas pašvaldībās.

Tiešā mērķauditorija – projekta dalībnieki (lokālā līmeņa pārstāvji – iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskais sektors);

Netiešā mērķauditorija
– citas pašvaldību atbildīgās institūcijas Latvijā.

Ieguvumi - Projekta gaitā laba pieredze tika gūta, realizējot kvalifikācijas paaugstināšanas un apziņas celšanas aktivitātes ieinteresētajām pusēm Cēsu pašvaldībā. Turklāt, ieguvēji no realizētā projekta ir arī citas Latvijas pašvaldības, piedaloties interaktīvā pieredzes apmaiņas diskusijā. Izveidotais sadarbības tīkls starp dažādām Latvijas pašvaldībām un projekta dalībniekiem ir resurss, kas izmantojams savstarpēji daloties labajā praksē par apziņas celšanas metodēm un pasākumu ieviešanu pašvaldības līmenī.

Īstenošanas laiks

05/2005-09/2005

Projektu finansē

Nīderlandes vēstniecība MATRA/KAP programmas ietvaros

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija ciešā sadarbībā ar Cēsu pilsētas Domi

Projekta numurs

LV/KAP/012/05

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Projekta vadītāja/ vides eksperte
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv