Pasaules okeāna aizsardzība: mūsu visu atbildība Atbalsts efektīvai izpratnes par okeāniem un jūrām attīstībai Eiropā (ResponSEAble)


Pasaules okeāns aizņem 72% mūsu planētas virsmas, taču ko mēs (iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmumi utt.) zinām par tā ekosistēmu stāvokli un to, kādas iespējas okeāns var mums sniegt? Vai mēs zinām pietiekami, lai rīkotos atbildīgi un samazinātu negatīvo ietekmi uz okeāna ekosistēmām un pareizi izmantotu tā sniegtos labumus?

Tāpēc projekta ResponSEAble mērķi ir:

  • Izplatīt zināšanas par Pasaules okeāna un cilvēku savstarpējo mijiedarbību.
  • Atbalstīt efektīvu iniciatīvu un stratēģiju, kas sekmētu izpratni par Pasaules okeānu, izstrādi.
  • Izglītot konkrētas sabiedrības grupas par viņu lomu ilgtspējīgā Pasaules okeāna attīstībā.
  • Veicināt konkrētu sabiedrības grupu uzvedības maiņu, lai tādējādi mazinātu negatīvo ietekmi uz okeāna ekosistēmām un atbilstoši izmantotu tā sniegtās iespējas.

 

                                

Īstenošanas laiks

04/2015 – 04/2019

Projektu finansē

ES Horizonts 2020 pētniecības un inovāciju programma

Projekta numurs

652643

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Tālr. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv