Projekts "Inovatīvi pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju minimizēšanā no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā"

 
Projekta mērķis ir veikt pasākumus bīstamo vielu emisiju samazināšanai no neliela izmēra emisiju avotiem urbānās teritorijās.

Galvenās projekta aktivitātes:
- Tiks identificētas un prioritizētas vielas, kas rada bažas, noteikti šo vielu izcelsmes avoti, katrā partner-pašvaldībā tiks sagatavotas individuālās bīstamo vielu izcelsmes avotu kartes un ķīmisko vielu rīcības plāni;
- Partner-pašvaldībās tiks īstenotas 3 veidu kampaņas:
1) kampaņa pakalpojumu sniedzējiem veikt pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā;
2) kampaņa pašvaldību iestādēm veikt pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā
3) iedzīvotāju iesaistes aktivitātes

Sagaidāmie rezultāti - prioritizētas bīstamās vielas pilsētu notekūdeņos, identificēti to avoti, izstrādāti mēri emisiju samazināšanai, īstenotas kampaņas iesaistītajām merķauditorijām.

       

Īstenošanas laiks

01/03/2016 - 28/02/2019

Projektu finansē

Baltijas Jūras reģiona programma 2014-2020

Projekta partneri

Vadošais partneris
Stokholmas pilsētas pašvaldība

Kopumā 18 sadarbības partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas

Projekta numurs

R010

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Vides eksperts
Tālr. 6735 7546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv