Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas (SIM4NEXUS)Projekta mērķis

Zeme, pārtika, enerģija, ūdens un klimats ir savstarpēji saistīti un veido vienotu un sarežģītu sistēmu (turpmāk - Nexus). Nexus pārvaldība ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Nesakārtota likumdošana un zināšanu trūkums par Nexus integrācijas metodoloģiju un instrumentiem apgrūtina resursu efektīvu izmantošanu Eiropā. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvas metodes, lai novērstu šīs barjeras, balstoties uz jau zināmiem un zinātniski izstrādātiem “tematiskiem” modeļiem, kas simulācijā izmanto dažādas Nexus komponentes un jomas.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes:
1. likumdošanas analīze;  
2. tematisko modeļu izmantošana savstarpējo aspektu analīzē; 
3. ar spēles elementu palīdzību modelēt risinājumus zemes, pārtikas, enerģijas un ūdens resursu izmantošanas optimizēšanai;
4. 12 pilotprojektu izstrāde, lai šos modeļu rezultātus pielietotu un ieviestu praksē; 
5. projekta rezultātu popularizēšana.

Projekta mērķauditorija
Ministrijas, pašvaldības, vietējās un reģionālās aģentūras u.c.

Projekta infolapa pieejama ŠEIT


                           

Īstenošanas laiks

06/2016 – 05/2020

Projektu finansē

Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma

Projekta partneri

Vadošais partneris
Vāgeningenas Universitāte un izpētes centrs (Nīderlande)

Partneri
Thessaly universitāte (Grieķija) Ekseteras universitāte (Lielbritānija) UNESCO-IHE Ūdens izglītības institūts (Nīderlande)
Potsdamas Klimata ietekmes pētījumu institūts (Vācija)
Madrides Tehniskā universitāte (Spānija)
Universitāte “Luigi Bocconi”, Enerģijas un Vides ekonomikas un politikas pētījumu centrs, Milāna (Itālija)
Apvienoto Nāciju Universitāte (Japāna)
Radboudas Universitāte, Vides zinātņu departaments (Nīderlande)
Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Energosistēmu analīzes nodaļa (Zviedrija)
Upsālas Universitāte (Zviedrija)
EURECAT Katalonijas Tehnoloģiju centrs (Spānija)
Sassari Universitāte, Dabas un vides resursu departaments (Itālija)
ENKI O.P.S. (Čehijas Republika)
PBL Nīderlandes vides novērtējuma aģentūra (Nīderlande)
DHI (Dānija)
Dienvidaustrumu Ūdens, SIA (Lielbritānija)
Konsultāciju un pētījumu kompānija ACTeon (Francija)
Konsultāciju birojs Epsilon Malta Ltd. (Malta)
Konsultāciju birojs Kembridžas Ekonometrija (Lielbritānija)
Strane Innovation SAS (Francija)
Konsultāciju birojs Fresh Thoughts Consulting GmbH (Austrija)
Baltijas Vides Forums (Latvija)
NVO Cilvēki un Ūdens resursi (Slovākija)
Eiropas ūdensapgādes un sanitārijas tehnoloģiju platforma (Beļģija)

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte/Projektu vadītāja
Tel. 67357550
daina.indriksone@bef.lv