Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās (SUMBA)


Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas ilgtspējīgā veidā uzlabos pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās, katrā no partnervalstu pilsētām izstrādājot atbilstošu transporta modelēšanas sistēmu.

Projekta rezultātā tiks izveidoti vienoti instrumenti mobilitātes problēmu risināšanai: ar salīdzināšanas metodēm, SVID analīzi un citiem rīkiem katrā izmēģinājuma teritorijā tiks radīts konkrētā reģiona mobilitātes risinājumu plāns.

Galvenā projekta mērķauditorija ir plānošanas speciālisti un pašvaldības. Paredzēts pilnveidot iesaistīto pušu zināšanas par ilgtspējīga transporta risinājumiem.

                             

Šeit pieejams informatīvais materiāls mobilitātes situācijas analīzei.

Īstenošanas laiks

10/2017 – 09/2020

Projekta partneri

Vadošais partneris
Hamburgas pilsētas Altonas aprinķis (Vācija)

Sadarbības partneri

Vācijas Kosmosa aviācijas centrs
Baltijas Vides Forums – Igaunija
Tallinas pilsēta (Igaunija)
Harju aprinķa pašvaldība (Igaunija)
Tartu pilsēta (Igaunija)
Rīgas Dome (Latvija)
Baltijas Vides Forums – Latvija
Vekšē pilsēta (Zviedrija)
Šauļu pilsēta (Lietuva)
Olštinas pašvaldība (Polija)
Fonds Zemei un cilvēkiem (Polija)

Projekta numurs

No R074

Plašāka informācija

Līga Pakalna
Vides eksperte
Tel. 6735 7557
liga.pakalna[at]bef[dot]lv