20.11.14

Vai zināt, no kurienes Baltijas jūrā ierodas nelūgtie ciemiņi?Projekta "Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā" ietvaros ir izstrādāts jauns noteicējs - invazīvie dzīvnieki Baltijas jūrā.  

Tajā var uzzināt ne tikai to, kas ir invazīvās sugas un kādu kaitējumu tās nodara, bet arī vairāk uzzināt par "nelūgtajiem ciemiņiem" - Ķīnas cimdiņkrabi, kuģu ķirmi, dubļu krabi, jūraszīli un citiem.

Plānots, ka noteicējs drukātā versijā tiks izdalīts Latvijas piekrastes skolām, lai skolēni to varētu izmantot, mēģinot atpazīt kādu līdz šim nemanītu vai nezināmu radību jūras piekrastē.