13.06.16

Pieejamas prezentācijas no semināra "PUBLISKO ŪDENSTILPJU NOMA UN NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS", 27.05.2016