29.09.16

Baltijas Vides Foruma eksperti piedalījās starptautiskā konferencē par ekosistēmas pakalpojumiemKristīna Veidemane, Anda Ruskule un Edgars Bojārs no 10.-23. septembrim Antverpenē, Beļģijā piedalījās Eiropas līmeņa konferencē par ekosistēmas pakalpojumiem “Helping Nature to Help Us”.

Konferences devīze "Palīdzēsim dabai, lai tā palīdzētu mums" iezīmē savstarpējo saikni starp cilvēku un vidi, starp veselīgu ekosistēmu un cilvēku labklājību, akcentējot arī dabas aizsardzību. Kopumā 60 sesijās konferencē piedalījās aptuveni 600 pārstāvji no zinātniskām institūcijām, valsts un nevalstiskā sektora, kas dalījās ar jaunāko pētījumu rezultātiem un pieredzi ekosistēmu pakalpojumu jomā.  

Konferences ietvaros 20. septembrī notika arī atsevišķa LIFE projektu sesija S10 “LIFE programme supporting societal benefits by restoring and improving ecosystem services – best practices”, kurā Edgars Bojārs dalībniekus iepazīstināja ar LIFE GRASSSERVICE projektu, tā mērķiem un biomasas kartēšanu Siguldas un Ludzas novadā, kā arī par visaugstāk vērtētajiem zālāju ekosistēmas pakalpojumiem, savukārt A. Ruskule uzstājās ar ziņojumu par LIFE Viva Grass projektā izmantoto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodiku un iegūtajiem rezultātiem.

Savukārt 22. septembrī sesijā T3 “Solving practical bottlenecks in ecosystem service mapping” A. Ruskule iepazīstināja ar LIFE Viva Grass projekta detalizētāku metodiku un galveno izaicinājumu, savukārt K. Veidemane sesijā B5 "Informing marine and coastal policy using ecosystem service assessments" prezentēja  jūras ekosistēmas pakalpojumu nozīmi, izstrādājot Jūras telpisko plānojumu Latvijā.