17.10.16

Aicinām uzzināt vairāk par REACH regulas prasībām un īpaši bīstamo vielu aizvietošanuVSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un biedrība “Baltijas Vides Forums” organizē semināru/informācijas dienu “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana”.

Semināra datums un norises vieta: 1. novembris, viesnīca "Hotel Dinaburg", Dobeles iela 39, Daugvpils.

Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:
- REACH regulas vispārīgās prasības;
- Ķīmisko vielu reģistrācija, REACH 2018 reģistrācijas termiņš;
- Ķīmisko vielu iekļaušana ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu sarakstā;
- Kā rīkoties, ja viela ir iekļauta ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu sarakstā;
- Alternatīvu izvērtēšana un to ieviešanas iespējas;
- Materiālā atbalsta saņemšanas iespējas (orientējoši līdz 10 000 EUR) bīstamo vielu aizvietošanai uzņēmumos starptautiska projekta “Fit for REACH” ietvaros;
- Citas aktualitātes ķīmisko vielu pārvaldības normatīvajos aktos;
- Jautājumi un atbildes.

Dalība seminārā ir bez maksas. Paredzamais pasākuma ilgums no plkst.11:00-13:00.

Pieteikties semināram var līdz šī gada 28. oktobrim, zvanot REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027 vai rakstot uz e-pastu reach@lvgmc.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju. Vietu skaits ir ierobežots!

Uz tikšanos seminārā!

REACH un CLP palīdzības dienests
67032027
reach@lvgmc.lv

Baltijas Vides Forums
Valters Toropovs
67357546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv

Pasākums tiek rīkots projekta "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (LIFE Fit for REACH)" ietvaros