01.12.16

Projekts MARMONI saņem balvu LIFE programmas Latvijā 15 gadu jubilejā       

2016. gada 30. novembrī tika rīkotas svinības par godu LIFE programmas 15 gadu darbību Latvijā. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt ES vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību. Ar šī instrumenta finansiālu atbalstu Latvijā īstenoti 48 projekti, piesaistot vairāk nekā 32 miljonus eiro LIFE programmas finansējumu.

Svinības pulcēja vairāk nekā pussimtu projektu rakstītājus, īstenotājus, kā arī pārstāvjus no ministrijām un saistītajām institūcijām. Pasākuma noslēgumā pbalvoja LIFE programmas Latvijas 5 labākos projektus un to īstenotājus.

Balvu nominācijā finansiāli apjomīgākais projekts ieguva projekts "Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā" (MARMONI). marmoni.balticseaportal.net 

Par valstiski nozīmīgāko projektu tika atzīts projekts par Zaļo sertifikātu. Tas aizvien tiek piešķirts lauku tūrismu saimniecībās, kas ievēro zaļās saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Projektu 2000. gadā īstenoja “Lauku ceļotājs”.

Kategorijā aktīvākais projektu pieteicējs balvu saņēma Eiropas Komisijas visvairāk atbalstīto LIFE projektu iesniedzējs – nodibinājums “Latvijas Dabas Fonds”. 15 gadu laikā nodibinājums īstenojis 7 projektus.

Apbalvojumu kategorijā teritoriāli apjomīgākais projekts saņēma nodibinājums “Latvijas Dabas Fonds”, īstenojot projektu Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai. Projekts tika īstenots 16 dažādās lokācijas vietās.

Balvu nominācijā inovatīvākais projekts saņēma Dabas aizsardzības pārvalde par projektiem ekosistēmu pakalpojumi, Hydroplan un Ķemeru mitrāji.

Plašāka informācija par LIFE programmu Latvijā: www.lifeprogramma.lv