25.10.18

Kā samazināt bīstamo vielu izmantošanu biznesā?


Š.g. 23. un 24. oktobrī Rīgā 17 Eiropas valstu pārstāvji sprieda, kādi mehānismi vislabāk palīdzētu uzņēmumiem samazināt kaitīgo ķimikāliju izmantošanu ikdienas darbā.

Pēc kampaņas Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas aplēsēm aptuveni 38% uzņēmumu Eiropā un tikpat Latvijā ikdienā izmanto bīstamās vielas. Šādas vielas nopietni apdraud darbiniekus, apkārtējo vidi, kā arī patērētājus. Tāpat to apsaimniekošanai nepieciešami papildu izdevumi, gan nodrošinot darba drošību, gan uzglabājot, gan utilizējot.

Vai nepieciešamas kādas izmaiņas esošajās likumu prasībās? Varbūt jāstiprina uzraugošās institūcijas un stingrāk jākontrolē uzņēmumi? Bet varbūt risinājumi meklējami mārketinga instrumentos un uzņēmumu pārvaldības principos?
Seminārā dažādu jomu pārstāvji - uzņēmēji, starptautisko un nacionālo atbildīgo iestāžu amatpersonas, patērētāju tiesību sargi, pētnieki, biznesa konsultanti  - izvērtēja, kādi riski un iespējas ir katram no minētajiem mehānismiem.

Pēc semināra apkopotie ieteikumi un secinājumi būs pieejami ikvienam interesentam mājaslapā: www.askreach.eu ; www.fitreach.eu ; www.nonhazcity.eu 

Seminārs organizēts Eiropas Savienības programmas LIFE un INTERREG atbalstītu projektu LIFE AskREACH, LIFE Fit for REACH, NonHazCity ietvaros.


Papildu informācijai:
Kristīne Sēnele,
Baltijas Vides foruma pārstāve
Tālr.: 29631663
E-pasts: kristine.senele[at]bef[dot]lv