22.10.18

Noticis projektu SUMBA un NSB CoRe koprades seminārs


Otrdien, 16. oktobrī, notika INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu SUMBA un NSB CoRe projektu koprades seminārs, kura mērķis bija pārrunāt arī Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpisko vīziju.

Seminārā abu projektu pārstāvji Rūdolfs Cimdiņš un Līga Pakalna klātesošos iepazīstināja ar projektu aktualitātēm un tuvākajiem pasākumiem.
Tika pārrunāti Pierīgas pašvaldību labās prakses piemēri transporta infrastruktūras plānošanā un ieviešanā.

Ņemot vērā Rail Baltica projekta būtisko ietekmi uz Rīgas metropoles areāla attīstību un ikdienas mobilitāti, SIA “Grupa 93” pārstāvis Neils Balgalis izklāstīja projekta būtību, nozīmību un tā ilgtermiņa ietekmi.
Koprades semināra ietvaros norisinājās arī grupu darbs, kurā piecās tematiskajās darba grupās -VIA Baltica grupa, Vidzemes šosejas grupa, Latgales ceļa grupa, Zemgales virziena grupa un Kurzemes virziena -, kurās dalībnieki pārrunāja un prezentēja savu redzējumu par katra virziena attīstību.

Projektu aktualitāšu prezentācijas:
1.    NSB CoRe aktualitātes
2.    SUMBA aktualitātes

Pašvaldību prezentācijas:
1.    Ādaži. Gaujas ielas krustojuma piemērs
2.    Salaspils. Mobilitātes punkts
3.    Sigulda. Tematiskā plānojuma transporta sadaļa

Institūciju prezentācijas:
1.    Autotransporta direkcija. Sabiedriskā transporta attīstības/ optimizācijas iespējas Pierīgā
2.    Grupa 93. RAIL BALTICA VĪZIJA –REĢIONĀLĀS SATIKSMES ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
3.    Eiropas Dzelzceļa līnijas. Rail Baltica – valsts izaugsmes projekts

 

 

 

Pasākums rīkots INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.