02.09.14

Ielūdzam piedalīties konferencē „Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvas sasaiste”


Š.g. 21.-22. oktobrī tiek rīkota konference „Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvas sasaiste”, kas norisināsies Rīgā, viesnīcā "Maritim Park Hotel".

Konference tiek organizēta 2 projektu ietvaros: "Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā"un  „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” 

Konferences mērķis ir identificēt un analizēt abu direktīvu sasaisti, kā arī pievērst uzmanību Jūras telpiskajai plānošanai kā Jūras stratēģijas pamatdirektīvas ieviešanas instrumentam.

Ielūgums ar detalizētāku informāciju par konferenci pieejams šeit.

Lūdzam interesentus reģistrēties šeit līdz š.g. 10.oktobrim šeit.

 Papildus informācijai lūdzam sazināties ar:

Merle Kuris (tel.: +372 6597029, e-mail: merle.kuris@bef.ee) par programmas saturu
Daci Striguni (tel.: +371 6735 7560, e-mail: dace.strigune@bef.lv) par organizatoriskiem jautājumiem.