Sektorālās informācijas sistēmas atbalsts bioloģiskās daudzveidības sektoram (SIS Biodiversity)


Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S) programmas ietvaros, kurā paredzēts izvērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Plašāka informācija (angļu valodā) par programmu, tās aktivitātēm, mērķiem un uzdevumiem pieejama mājaslapā.

Baltijas Vides Forums projekta ietvaros demonstrēs un vērtēs klimata datu servisa (CDS)  izmantošanas iespējas zālāju ekosistēmu, t.sk. arī bioloģiski vērtīgu zālāju, un to sniegto ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanai klimata pārmaiņu ietekmē Latvijā. Izvēlētā projekta tēma ir vērsta uz turpmāko lauku attīstības un zemes pārvaldības politiku izstrādi un īstenošanu, agrovides pasākumu izstrādi un ietekmju novērtēšanu. Rezultāti sniegtu ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības un klimata pārmaiņu monitoringam, kā arī prioritāro rīcību programmas darbībām dabas aizsardzības jomā. 

    

Īstenošanas laiks

03/2019-08/2019

Projektu līdzfinansē


Projekta partneri

Vadošais partneris
Pētījumu centrs VITO, Beļģija

Konsorciju veido 6 partneri no Beļģijas, Igaunijas, Dānijas, Latvijas, Kamerūnas

Projekta numurs

C3S_427

Plašāka informācija

Dana Prižavoite
Vides eksperte
Tel. 6735 7553
dana.prizavoite[at]bef[dot]lv