26.03.19

Aicinām uz projekta LIFE Viva Grass noslēguma pasākumu

Pasākums notiks 2019. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 13:00-18:00.Galvenās tēmas: Viva Grass rīks: izmantošanas piemēri Latvijā dažādos plānošanas kontekstos;projekta ieguldījums ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā pilotteritorijās: Cēsu novadā, Ogres...[vairāk]


05.03.19

Ilgtspējīgas mobilitātes projekta ietvaros uzsākta mājsaimniecību aptauja par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem

Satiksmes infrastruktūras plānošanā un attīstībā būtiska loma ir aktuālās informācijas – datu – ievākšanai, tāpēc projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās”  (SUMBA) aktivitātes ietver izpētes teritorijas mājsaimniecību aptauju, satiksme...[vairāk]


15.02.19

Projekta "Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai" materiāli

Projekts tika īstenots 2018. gada, tā mērķis: organizēt un moderēt mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas un sniegtu priekšlik...[vairāk]


13.02.19

Aicinām uz tīklošanās pasākumu ar vides NVO

Rīgas NVO namā jau par tradicionāliem ir kļuvuši tīklošanās pasākumi, kuros tiekas un pieredzē dalās visdažādāko nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šoreiz - pirmo reizi tiek aicinātas un varēs iepazīt vides jomu pārstāvošas NVO. Tīklošanās un sadraudzības pasākums notiks NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā...[vairāk]


12.02.19

Multimodālas pārvietošanās pašreizējā situācija un nākotnes izaicinājumi

Decembrī projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA) ietvaros Tallinā tika rīkota starptautiska transporta un mobilitātes tematikas konference. Konferences pamattēma bija efektīvas multimodālas transporta sistēmas pamatnosacījumi un mo...[vairāk]


22.01.19

Starptautiska konference “Atjaunojamā enerģija un telpiskā plānošana – izaicinājumi un nākotnes perspektīvas"

Konference notiks 2019. gada 29.-30 janvārī Rīgā/Jelgavā, to rīko Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Zemgales Plānošanas Reģionu un citiem partneriem BSR INTERREG projekta "Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva" (BEA-APP) ietvaros.   Lai veicinātu pāreju uz oglekļa m...[vairāk]


21.01.19

NonHazCity projekts noslēdzies: mazāk bīstamo vielu mājsaimniecībās, bērnudārzos un pašvaldībās

- Izanalizēti turpat 100 notekūdeņu paraugi, lai noteiktu aktuālākās bīstamās vielas pašvaldības. Secinājums: tādus tradicionālos ūdens piesārņotājus kā smagos metālus arvien biežāk nomaina “modernās” bīstamās vielas, piemēram, bisfenols A un ftalāti. - Apmeklētas gandrīz 50 mājsaimniecības un pārba...[vairāk]


28.11.18

Iepirkums par mobilās aplikācijas pārnešanu Igaunijā

Baltijas Vides Forums izsludina iepirkumu vietējam pārstāvim mobilās aplikācijas pārnešanai uz savu valsti un projekta “LIFE AskREACH” aktivitāšu ieviešanai Igaunijā. Pieteikuma dokumentu lūdzu skatīt šeit (saite) angļu valodā. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, un tie jāies...[vairāk]


28.11.18

Iepirkums par mobilās aplikācijas pārnešanu Lietuvā

Baltijas Vides Forums izsludina iepirkumu vietējam pārstāvim mobilās aplikācijas pārnešanai uz savu valsti un projekta “LIFE AskREACH” aktivitāšu ieviešanai Lietuvā. Pieteikuma dokumentu lūdzu skatīt šeit (saite) angļu valodā. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, un tas jāiesn...[vairāk]


23.11.18

Šajos Ziemassvētkos – nost ar ķīmiju!

Nav domāts, ka skolēniem nevajag mācīties ķīmiju – nē, nē, jo tas ir ļoti svarīgs mācību priekšmets, kas sniedz ne vien zināšanas par vielām, to uzbūvi, īpašībām un pārvērtībām, bet arī plašāku skatu un izpratni par ķīmisko vielu klātbūtni mūsu ikdienā un svētkos. Gan Ziemassvētku laiks, gan to gai...[vairāk]


20.11.18

NOTIKUŠAS APMĀCĪBAS “DABAS ASPEKTI AINAVAS UN ZAĻĀS INFRASTRUKTŪRAS PLĀNOŠANĀ”

Starptautiskās apmācības “Dabas aspekti ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā” notika 2018. gada 14.-15. novembrī, Biržos, Lietuvā. Tās kopīgi organizēja projekta ENGRAVE partneri – Biržu reģionālais parks un Baltijas Vides Forums. Tajās piedalījās dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, pārstāvot ...[vairāk]


09.11.18

Izsludinām Starptautiskā vecākā ķīmisko vielu eksperta vakanci

Baltijas Vides forums izsludina konkursu uz Starptautiskā vecākā ķīmisko vielu eksperta vakanci. Ar nosacījumiem  angļu valodā var iepazīties šeit (saite). Piedāvājumus lūdzam sagatavot saskaņā ar dokumenta noteikumiem un iesniegt elektroniskā formā līdz 2018. gada 26. novembra plkst. 12:0...[vairāk]


01.11.18

Notikusi konference "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi. Mobilitāte un aprites ekonomika."

18. oktobrī Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā rīkoja starptautisku konferenci “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi. Mobilitāte un aprites ekonomika”, kurā mūsu kolēģe Līga Pakalna pārstāvēja projektu "Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvie...[vairāk]


30.10.18

Aicinām piedalīties apmācībās “Dabas aspekti ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā”

Aicinām piedalīties starptautiskās apmācībās “Dabas aspekti ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā”, kas notiks 2018. gada 14.-15. novembrī, Biržos, Lietuvā. Apmācības tiek rīkotas projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, Nr. LLI-291) ietvaros, un tās kopīgi o...[vairāk]


25.10.18

Kā samazināt bīstamo vielu izmantošanu biznesā?

Š.g. 23. un 24. oktobrī Rīgā 17 Eiropas valstu pārstāvji sprieda, kādi mehānismi vislabāk palīdzētu uzņēmumiem samazināt kaitīgo ķimikāliju izmantošanu ikdienas darbā.Pēc kampaņas Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas aplēsēm aptuveni 38% uzņēmumu Eiropā un tikpat Latvijā ikdienā izmanto...[vairāk]


22.10.18

Noticis projektu SUMBA un NSB CoRe koprades seminārs

Otrdien, 16. oktobrī, notika INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu SUMBA un NSB CoRe projektu koprades seminārs, kura mērķis bija pārrunāt arī Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpisko vīziju. Seminārā abu projektu pārstāvji Rūdolfs Cimdiņš un Līga Pakalna klā...[vairāk]


02.10.18

Aicinām uz NSB CoRe un SUMBA projektu koprades semināru

Otrdien, 16. oktobrī, INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu NSB CoRe un SUMBA projektu ietvaros aicinām uz tikšanos par Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpisko vīziju. Seminārā dienas kārtībā  iekļautas šādas tēmas:•    NSB CoRe un SUMBA ...[vairāk]


26.09.18

Aicinām darbā vides ekspertu

PIENĀKUMI:•    Datu un informācijas vākšana, analīze un izvērtēšana;•    Konsultāciju sniegšana par vides, ķīmisko vielu pārvaldību, rūpniecisko piesārņojumu;•    Iesaistīto pušu apzināšana un iesaiste projektu aktivitātēs;•    Piedalīšanās...[vairāk]


21.09.18

Aicinām uz semināru "Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”

Otrdien, 9. oktobrī, LIFE Viva Grass projekta ietvaros aicinām uz semināru, kurā tiks prezentētas un pārrunātas šādas tēmas:   LIFE Viva Grass projekta pieeja un risinājumi zālāju apsaimniekošanā;zālāju atjaunošanas darbi Cēsu novadā: sasniegtie rezultāti, uzturēšanas nosacījumi un secinā...[vairāk]


19.09.18

Aicinām piedalīties aptaujā par maršruta izvēlēšanos atkarībā no infrastruktūras

Latvijas Riteņbraucēju apvienība, Baltijas Vides Forums, Vācijas Kosmosa aviācijas centrs un citas projektā CyclUrban* iesaistītās organizācijas aicina piedalīties aptaujā par velobraukšanas maršrutu izvēli atkarībā no pieejamās infrastruktūras. Lai veidotu vai pilnveidotu esošās projekta partneru...[vairāk]


06.09.18

Latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās 2018

2018.gada 31.augustā Ķemeros norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās, pulcējot 27 pārstāvjus no 13 LIFE projektiem. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problē...[vairāk]


31.08.18

Oktobrī Rīgā notiks starptautisks seminārs uzņēmumiem par bīstamo vielu lietojuma samazināšanu

Seminārs “Encourage and Support Enterprises to Minimise the Use of Harmful Substances” notiks no 23. līdz 25. oktobrim un tas tiek organizēts, apvienojot vairāku ķīmisko vielu pārvaldības projektu resursus un zināšanas - INTERREG NonHazCity, LIFE Fit for REACH and LIFE AskREACH. Semināra mērķis ir ...[vairāk]


30.08.18

Aicinām darbā projektu vadītāju

PIENĀKUMI: ·       vadīt starptautisku projektu komandas, uzdodot un koordinējot projekta uzdevumu izpildi, vadīt un pārraudzīt aktivitātes projektu ietvaros; saturiskā un organizatoriskā līderība; ·       vadīt projekta ieviešanas komand...[vairāk]


27.07.18

“Jūras plānojuma 2030” un “Vides pārskata” 2. redakcijas nodotas sabiedriskai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtīb...[vairāk]


24.07.18

Apstiprinātas ZPR Enerģētikas prioritātes “zaļā” transporta jomā

Lai tuvākā nākotnē palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē tika apstiprināts projektā “INTENSSS-PA” izstrādātais plāns par atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīvām transportā Zemgales reģionā. Lai plānu izstrādātu detalizē...[vairāk]


Rāda no 26 līdz 50 rezultātiem, no kopējiem 161