Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos (CAMS Platform)


Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu rezultātus, lai pētītu:
- kā varētu uzlabot energoefektivitātes pasākumus un tādā veidā palielinātu mājokļu sektora noturību pret ilgtermiņa klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi;
- kā varētu uzlabot energoauditus, lai tie kalpotu energoefektivitātes pasākumiem:
- kā arī izstrādāt pieejamu energoauditu datu bāzi un vienotus energoefektivitātes kritērijus daudzstāvu ēkām.  

Projekta CAMS Platform aktivitātes ietver:
- sintēzes ziņojums par 20 enerģijas energoauditiem, kas veikti projekta laikā, lai pārbaudītu atjauninātos un novatoriskos Energoaudita datu bāzes elementus;
- vadlīnijas vienotiem energoefektivitātes kritērijiem, kvalifikācijas programma daudzstāvu ēku renovācijai mājokļu un pakalpojumu sektorā, kas tiks saskaņota ar pašreizējām politikas izmaiņām un kvalifikācijas kritērijiem no visām projektā iesaistītajām valstīm;
- vadlīnijas, kā panākt klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģiju saistībā ar ēku energoefektivitāti un ēku siltināšanu.  

Projekta mērķauditorija ir valsts un vietvaru iestādes, energoauditori, profesionālās organizācijas, mājokļu un būvniecības, kā arī privātā sektora auditorija.  

Īstenošanas laiks

04/2019 - 09/2021

Projektu finansē

Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Projekta partneri

Vadošais partneris
Tartu Reģionālā Enerģijas Aģentūra (Igaunija)  

Sadarbības partneri
Dalarnas apgabala administratīvā padome (Zviedrija)
Baltijas jūras valstu padomes pastāvīgais starptautiskais sekretariāts (Zviedrija)
Ekonomikas ministrija (Latvija)
Gdaņskas Enerģijas taupīšanas fonds (Polija)
Baltijas Vides Forums Latvija (Latvija)
Baltijas Vides Forums Vācija (Vācija)
Stokholmas Vides institūta Tallinas Centrs (Igaunija)
Pētera Lielā Sanktpēterburgas politehniskā universitāte (Krievija)

Projekta numurs

C008

Plašāka informācija

Irina Paegle
Vides eksperte/projekta koordinatore
irina.paegle@bef.lv
Tel. 6735 7560