Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis (EcoHousing)


Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami enerģijas avoti un tiek izmantoti ēku apkurē. Aizstājot fosilo kurināmo veidus ar atjaunojamiem, iespējams samazināt kaitīgo izmešu daudzumu, kas rodas dedzināšanas rezultātā .

Projekta mērķis ir veicināt ar koksni kurināmu apkures katlu vai kombinēto sistēmu (koksnes apkures katli kopā ar saules kolektoriem) izmantošanu vienģimeņu mājās. Projekta ieviešanas laikā projekta partneri no Somijas, Igaunijas un Latvijas apkopoja informāciju par apkures tehnoloģijām un apkures katliem, kas izmanto koksni vai citus biomasas veidus. Veikta tirgus izpēte par pieejamām apkures tehnoloģijām, kas piemērotas uzstādīšanas vienģimeņu ēkās. Izstrādāts mācību materiāls un rīkoti mācību semināri katlu uzstādītājiem, kā panākt, lai bio-kurināmie katli darbotos ar lielāku efektivitāti un videi draudzīgāk. Kā viens no svarīgiem projekta mērķiem ir izveidot adresētu plašākai sabiedrībai interaktīvu interneta vietni, kurā tiks piedāvāta informācija un ieteikumi par ar koksni kurināmiem apkures katliem un kombinētām sistēmām.

Projekta rezultāti
 • divi tirgus pētījumi par koksnes apkures tehnoloģijām, kas tiek izmantotas vienģimeņu ēkās Somijā, Igaunijā un Latvijā;
 • organizēti trīs semināri plašākai sabiedrībai par jaunākajām kombinētās apkures sistēmas tehnoloģijām, to attīstības virzieniem un trīs semināri par “Energoefektīvām un ekoloģiskām ēkām” (pa vienam Somijā, Igaunijā un Latvijā); 
 • divi semināri Somijā, Igaunijā un Latvijā ieskaitot mācību braucienus; 
• mācību materiāls un 6 lekcijas apkures katlu uzstādītājiem un enerģētikas konsultantiem;
• interaktīvas Interneta vietnes izveidošana, kas adresēta plašai sabiedrībai, par apkures katliem un enerģijas patēriņu; 
• divas pētījumu atskaites, 4 informatīvi bukleti un rokasgrāmata par ekoloģiskiem mājokļiem.

Ir pieejama publikācija
“Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia, and Latvia: current experiences and future perspectives”.

 Projekta mērķauditorija: patērētāji, mazumtirgotāji, apkures katlu uzstādītāji

Īstenošanas laiks

05/2011 – 12/2013

Projektu finansē

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programma 2007. – 2013. gadam 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija

Projekta partneri

Vadošais partneris:
TTS Institūts (Darba efektivitātes Institūts), Somija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums, Latvija
Rīgas Tehniskā universitāte – Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Tallinas universitāte, Informātikas Institūts
Tallinas Tehnoloģiju Universitāte , Tartu koledža 
Igaunijas Dabas zinātņu Universitāte

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv