Tiešsaistes kurss atkritumu apsaimniekošanas jomā strādājošajiem ''Eko - Pārstrādātājs'' (BLES)


Eiropas Savienības finansētais projekts BLES rada jaunas kvalifikācijas iespējas atkritumu apsaimniekošanas sektora darbiniekiem, kuri strādā organisko atkritumu apsaimniekošanas jomā.

 Mācību koncepcija
 Kurss ir strukturēts pēc Jauktās Mācīšanās koncepcijas. Tas nozīmē, ka dalībnieki mācās gan speciāli izveidotā mācību platformā internetā, gan arī papildus vienu reizi apmeklējot semināru/darba grupu katras mācību sadaļas ietvaros vietējā apmācību centrā. Tiešsaistes sadaļas izvedotas pēc distances apmācības principiem. Tās ietver apmācības mērķus, saturu ar uzdevumiem un pašmācības jautājumiem katras sadaļas beigās. Ja pārbaudījumā pēc sadaļas tiek iegūts pozitīvs rezultāts, kļūst iespējams uzsākt nākamo sadaļu. Visa kursa noslēgumā ir rakstisks pārbaudījums, ar kura palīdzību tiek apliecināta iegūtā kvalifikācija.

 Apmācību mērķgrupa – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un vides aizsardzības iestāžu darbinieki, bezdarbnieki ar nepieciešamo tehnisko kvalifikāciju, kuri meklē darbu atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Apmācību sadaļas ietvers statistisku informāciju par bioloģisko atkritumu rašanos, daudzumu un struktūru, zinātnisko pamatinformāciju par šo atkritumu bioloģisko, ķīmisko un fizikālo raksturlielumu sakarībām, specifiskiem atkritumu savākšanas, transportēšanas un apstrādes veidiem dažādās valstīs. Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar ES likumdošanas pamatstruktūru, nacionālajiem normatīvajiem aktiem, lai dotu stabilu pamatu darbībai šajā nozarē.

Apmācības ietver 6 sadaļas:
1. sadaļa: Organisko atkritumu rašanās avoti un daudzums
2. sadaļa: Organisko atkritumu sastāvs un īpašības
3. sadaļa: Likumdošanas pamati
4. sadaļa: Bioloģisko atkritumu loģistika, savākšana un transportēšana
5. sadaļa: Bioloģiski sadalāmo atkritumu apstrāde
6. sadaļa: Klimata aizsardzība – organisko atkritumu potenciāls.


Īstenošanas laiks

11/2008-10/2010

Projektu finansē

Eiropas Savienība

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Abrys, Polija
EPC - Eimer Projekt Consulting, Vācija
Fraunhofer Institut für Umwelt; Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Vācija;
Gozo ministrija, Mākslas un rokdarbu centrs, Malta 
Ibus, Bulgārija
Nedelino pašvaldība, Bulgārija
Zeitec Software GmbH, Vācija

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Vides eksperts 
Tel.: 6735 7546 
valters.toropovs[at]bef[dot]lv