Mūsu komandā ir apvienojušies vides, ģeogrāfijas, bioloģijas, komunikacijas, ķīmijas, finanšu, filoloģijas un citu sfēru eksperti, lai kopā īstenotu dažāda mēroga projektus, kas veicinātu ES vides politikas nostādņu ieviešanu Baltijas valstīs 

Kristīna Veidemane

Kristīna Veidemane

Valdes priekšsēdētāja
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Jūras un saldūdeņu politika; ainavas un telpiskā plānošana; SIVN, sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā, ekosistēmas pakalpojumi
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv 

Ingrīda Brēmere

Ingrīda Brēmere

Valdes priekšsēdētājas vietniece
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās; pilsētvide; ūdens apsaimniekošana, iesaistīto pušu līdzdalība
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 

Anda Ruskule

Anda Ruskule

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Dabas aizsardzība, ekosistēmu pakalpojumi, ainavu ekoloģija, jūras telpiskā plānošana
tel. 6735 7548
anda.ruskule[at]bef[dot]lv 

Daina Indriksone

Daina Indriksone

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv 

Heidrun Fammler

Heidrun Fammler

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Ķīmisko vielu pārvaldība, patērētāju aizsardzība, dabas aizsardzība, jūras vides aizsardzība
Tel. 6735 7555
heidrun.fammler[at]bef-de[dot]org 

Edgars Bojārs

Edgars Bojārs

Vides eksperts/ projektu vadītājs
Dabas aizsardzība un apsaimniekošanas pasākumi, ekosistēmu pakalpojumi
Tel. 6735 7556
edgars.bojars[at]bef[dot]lv 

Valters Toropovs

Valters Toropovs

Vides eksperts
Ķīmisko vielu pārvaldība, rūpnieciskais piesārņojums
valters.toropovs[at]bef[dot]lv 

Dana Lūse

Dana Lūse

Projektu vadītāja
Ķīmisko vielu pārvaldība, rūpnieciskais piesārņojums
6735 7546
dana.luse[at]bef[dot]lv 

Andis Zīlāns

Andis Zīlāns

Vides eksperts/ projektu vadītājs
Ūdens pārvaldība, lauksaimniecības politika un ekosistēmas pakalpojumi, ilgtspējīga pilsētvides attīstība
andis.zilans[at]bef[dot]lv 

Artis Robalds

Artis Robalds

Vides eksperts
Ķīmisko vielu pārvaldība
Tel. 6735 7558
artis.robalds[at]bef[dot]lv 

Līga Pakalna

Līga Pakalna

Vides eksperte
Ilgtspējīga mobilitāte un stratēģiskā plānošana, vides komunikācija
Tel. 6735 7557
liga.pakalna[at]bef[dot]lv 

Dana Prižavoite

Dana Prižavoite

Vides eksperte
Dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmu pakalpojumi, ainavu aizsardzība, augsnes kvalitāte, ĢIS
Tel. 6735 7553
dana.prizavoite[at]bef[dot]lv 

Dace Strigune

Dace Strigune

Projektu administratore/ sabiedrisko attiecību speciāliste
Dabas aizsardzības un ūdens resursu projektu publicitāte, informatīvo un izdales materiālu izstrāde, pasākumu organizēšana
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv 

Kristīne Sēnele

Kristīne Sēnele

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ķīmisko vielu pārvaldība un patērētāju izglītošana
Tel. 6735 7559
kristine.senele[at]bef[dot]lv 

Raina Krecere

Raina Krecere

Grāmatvede
Tel. 6735 7554
raina.krecere[at]bef[dot]lv 

Maija Cabule

Maija Cabule

Grāmatvede
Tel. 6735 7547
maija.cabule[at]bef[dot]lv 

Agnese Meija-Toropova

Agnese Meija-Toropova

Vides eksperte
Prombūtnē

Irina Paegle

Irina Paegle

Vides eksperte
Prombūtnē

Baltijas Vides Forums

Antonijas iela 3-8
Rīga, LV-1010, Latvija
Tel.: 6735 7555

Reģ.Nr.: 40008075450
PVN Reģ. Nr.: LV40008075450

Līga Kārkle

Projektu asistente/biroja administratore
liga.karkle[at]bef[dot]lv 
Tel. 6735 7555


Mūsu atrašanās vieta, izmantojot Google Maps