Ieinteresēto pušu informētības līmeņa celšana par REACH


Projekta mērķi:

- Iepazīstināt ar REACH un izskaidrot galvenos regulas pamatprincipus plašākai iesaistīto pušu grupai – rūpniecības uzņēmumiem, reģionālajām valsts iestādēm, valsts iestādēm un citiem interesentiem, lai sāktu laicīgu sagatavošanos regulas ieviešanai; 
- Nodrošināt atgriezenisko saiti starp iesaistītajām pusēm un likumdevējiem, lai plānotu aktivitātes, kas nepieciešamas veiksmīgai regulas ieviešanai;
 - Noskaidrot, kāda informācija, kādā veidā un kad būtu nepieciešama katrai mērķa grupai, lai laicīgi spētu sagatavoties regulas ieviešanai.
 
Projekta aktivitātes:
- sagatavota brošūra par REACH, ai vienkāršā veidā izskaidrotu REACH pamatprincipus, lomas un atbildības rūpniecības pārstāvjiem (importētājiem, lietotājiem utt.) un inspektoriem, kas kontrolēs REACH ieviešanu.

Īstenošanas laiks

04/2006-11/2006

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonds
Eiropas Komisija, Vides direktorāts

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Valsts Vides dienests (Reģionālās vides pārvaldes)
Valsts Sanitārā inspekcija