Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs

 

Ja pārstāvat mēbeļu ražošanas uzņēmumu, noteikti esat domājuši, kā lietderīgāk izmantot resursus uzņēmuma un efektīvāk īstenot arvien pieaugošās vides likumdošanas prasības, tajā pašā laikā saglabājot konkurētspēju. Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem tas nav viegls uzdevums; tam nepieciešamas gan zināšanas, gan iemaņas.

Projekta ietvaros organizēti vairāki pasākumi:
- Apmācības mēbeļrūpniecības nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 2. daļās;
- Starptautiskais seminārs “Praktiski paņēmieni un sadarbība izejvielu un produktu piegādes ķēdē, risinot ar vidi saistītos jautājumos, mēbeļrūpniecības nozares uzņēmumos”, 2006. gada 1.1-12.maijā, Igaunijā.;
- Pieredzes un informācijas apmaiņa ar citu valstu uzņēmumiem (Vācija, Igaunija, Lietuva), sadarbības iespējas.

Īstenošanas laiks

2005-2006

Projektu atbalsta

„Phare 2003.gada Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā Igaunijai”
 Vācijas Vides Fonds.

Projekta īstenotājs

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel. 6735 7550 
daina.indriksone[at]bef[dot]lv