Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi


Projekta mērķis

Celt sabiedrības apziņu par aktuāliem vides un cilvēka veselības jautājumiem saistībā ar sadzīves ķīmijas lietošanu

Projekta mērķgrupa
Vides un patērētāju tiesību aizsardzības nevalstiskās organizācijas 

 Projekta aktivitātes:
1) Patērētāju aptauja ar mērķi noskaidrot patērētāju apziņas un informētības līmeņi par sadzīves ķīmiju un potenciālajiem riskiem, kas saitīti ar lietošanu;
 2) Sagatavošanās sanāksme starptautiskam semināram (09.06.2005.)
3) Starptautisks seminārs – Patērētājiem pieejamā informācija par produktiem kā veids, lai samazinātu riskus videi un cilvēka veselībai (06.09.2005)
4) Informatīvās lapiņas patērētājiem – “Sadzīves ķīmijas produkti: mūsu palīgi vai ienaidnieki?” un “Ekomarķēti produkti: luksusprece vai nepieciešamība?”

Īstenošanas laiks

04/2005-10/2005

Projektu finansē

Ziemeļvalstu Ministru padome

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Norvēģijas Ekomarķējuma padome (Ecolabelling Norway)
Dānijas Ekomarķējuma padome (Ecolabelling Denmark
Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs