JAUNUMI

Dabas aizsardzība

Top aplikācija, kas ļaus novērtēt nākotnes klimata piemērotību dabisko zālāju augu sugām

Bioloģisko daudzveidību ietekmē dažādi faktori, to skaitā klimata pārmaiņas. Copernicus SIS Biodiversity projekta mērķis ir izstrādāt platformu…
Ūdens resursi

Krasta ainavu telpu novērtējums – no jūras puses!

Kādi būtu risinājumi, iespējas un scenāriji, lai līdzsvarotu vēja parku attīstību jūrā, piekrastes tūrisma attīstību un ainavas vizuālās…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Nāc talkā, spied LIKE!

Balsošana (laikošana) ir sākusies! Mūsu īstenotā projekta NonHazCity video “Detox your home” ir #Interreg30 Project Slam finālā!…
Icon NODERĪGI

Eiropas Vides Aģentūra izsludina fotokonkursu

Šā gada Eiropas Vides Aģentūras fotokonkursa tēma ir Atklājiet dabu no jauna (REDISCOVER Nature)! Šis ir aicinājums mums…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā.

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu