JAUNUMI

Ūdens resursi

Ģeoportāls ilgtspējīgai jūras teritoriālajai plānošanai – politikas rezumējums

Projektā MAREA izstrādāts jauns politikas rezumējums (policy brief) par PlanWise4Blue ģeoportālu ilgtspējīgai jūras plānošanai. Politikas rezumējums ir…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Projekta LIFE AskREACH noslēguma konference

LIFE AskREACH projekts tuvojas noslēgumam. 2023. gada 25. janvārī Briselē notiks projekta noslēguma konference, kurā plānots gan…
Ūdens resursi

Ekosistēmu pakalpojumi jūras telpiskajā plānošanā – politikas rezumējums

Projektā MAREA izstrādāts jauns politikas rezumējums (policy brief) par ekosistēmu pakalpojumu nozīmi jūras telpiskajā plānošanā. Politikas rezumējums…
Ūdens resursi

Atskats uz LIFE GoodWater IP projekta pirmo starptautisko konferenci

26.-27. oktobrī Rīgā notika projekta LIFE GoodWaterIP pirmā starptautiskā konference. Konferences fokusā bija dabā balstītie risinājumi (nature…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu