JAUNUMI

Ilgtspējīga mobilitāte

Diskutējam par mobilitātes infrastruktūras attīstību

Mobilitātes  infrastruktūras attīstībai veltīta sanāksme pašvaldībām tika rīkota 2021. gada 27.septembrī SUMBA+ projektā Sanāksmes mērķis bija informēt…
Icon PASĀKUMS

Aicinājums uz semināru par sauszemes un jūras mijiedarbību telpiskajā plānošanā

Pārpublicēts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas…
Icon NODERĪGI

Atskats uz Baltijas-Ziemeļvalstu ekspertu semināru

Kā sabalansēt dabas aizsardzības, klimata, ūdens resursu un plūdu risku pārvaldības politikas aspektus? Kā līdzsvarot cilvēku un…
Ūdens resursi

Semināra “Ainava kā piekrastes attīstības resurss” materiāli

2021. gada 24. septembrī Liepājā Land-Sea-Act projektā tika rīkota 3. ieinteresēto pušu sanāksme “Ainava kā piekrastes attīstības…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā.

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu