2024. gada 17. jūnijā Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksme, kurā tika apstiprināts regulas priekšlikums par dabas atjaunošanu, kā arī apstiprināti Padomes secinājumi par 8. vides rīcības programmas vidusposma izvērtējumu un Padomes vispārējā pieeja par grozījumiem Atkritumu pamatdirektīvā.

Dabas atjaunošanas regulas galvenie mērķi ir atjaunot degradētās ekosistēmas, dzīvotnes un sugas sauszemē un jūrās, vienlaikus respektējot dalībvalstu nacionālās īpatnības.

Grozījumi paredz prasības dalībvalstīm izveidot ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu un nodrošināt tekstilizstrādājumu dalīto savākšanu, tādējādi palielinot tekstilizstrādājumu atkalizmantošanu un pārstrādi. Latvija joprojām ir nozīmīgs galamērķis citu valstu nolietotajam apģērbam un ik gadu vidēji tiek ievesti vairāk nekā 25 tūkstoši tonnu jauna un lietota tekstila. Attiecīgi ražotāju atbildības sistēmās varēs iekļaut operatorus un importētājus, kas laiž tirgū jaunas un lietotas tekstilpreces.

Informācija pārpublicēta no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapas. Viss raksts pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums