Klimata pārmaiņas un enerģija

COP26 ir izšķiroša iespēja panākt pārmaiņas globālajā klimata politikā

Glāzgovā, Skotijā no 31. oktobra līdz 12. novembrim notiek lielākā starptautiskā klimata pārmaiņām veltītā konference – Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 26. sanāksme jeb COP26.

Konferences mērķis ir veicināt ambiciozāku globālo rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanā, t.sk. valstu apņemšanos sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, un pielāgošanos klimata pārmaiņām, mobilizēt klimata finansējumu, kā arī turpināt darbu pie Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumiem.

Plašāka informācija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā (https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-cop26-ir-izskirosa-iespeja-panakt-parmainas-globalaja-klimata-politika)

COP26 mājaslapa: https://ukcop26.org/

Menu