Ziemeļrietumu Krievijas energoefektivitātes informācijas tīkls

Projekta mērķis: paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas tīklu par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas pasākumiem ēku būvniecības sektorā Ziemeļrietumu Krievijā. Projekta laikā izveidots sadarbības tīkls starp dažādām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm un interneta platforma, lai nodrošinātu informāciju par energoefektivitāti, labās prakses piemēriem un dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tika veikta ne tikai rūpīga esošās situācijas analīze, lai izveidotu informācijas interneta platformu, kā arī organizētu semināru un konferenci un izstrādātu rekomendācijas.

Aktivitātes:

  • informācijas apkopošana, ekspertu tikšanās;
  • rekomendāciju izstrāde par energoefektivitātes veicināšanu būvniecības sektorā;
  • interneta informācijas portāla izveidošana par energoefektivitāti būvniecības sektorā krievu valodā;
  • būvniecības procesā iesaistītajām pusēm un citiem interesentiem 2 semināru un 1 konferences par enerģijas efektivitāti organizēšana.

Projekta mērķauditorija: būvniecības procesā iesaistītās puses (celtnieki, arhitekti), topošie ēku īpašnieki, vides aizsardzības organizācijas un administratīvie darbinieki.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Vācija
  • Projektu līdzfinansē: Vācijas Federālais Vides Fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
  • Īstenošanas laiks: 09/2010-08/2012
  • Mājaslapa: http://ru.eefi.info/

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, CTC St. Petersburg

Projekta darbinieki:

  •  Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomasProjekta…

INTENSSS-PA

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā…

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā

Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībāŠis projekts uzsāka lielāku pasākumu programmu Baltijas Vides…
Menu