Ūdens resursi

Ūdens kvalitātes uzlabošana Toras upē un Aģes upes baseinā

Iestādot vairāk nekā septiņus tūkstošus lapkoku stādu ar mērķi dažādot Toras upes piekrastes mežaudzi, noslēgumam tuvojas AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veiktie darbi ūdens kvalitātes uzlabošanai Toras upē un Aģes upes baseinā projektā LIFE GoodWater IP”.

Mežaudzes sastāvs upes piekrastes joslā ietekmē arī ūdens kvalitāti. Jo daudzveidīgāka ir piekrastes mežaudze, jo mazāk piesārņojuma iekļūst upē un sekmīgāk tiek novērsta augsnes noskalošanās no krastiem.

“Toras upes krastos, pretēji vēlamajai koku sugu daudzveidībai, vairākus gadu desmitus dominēja egles. Tāpēc saskaņā ar labu piekrastes mežu apsaimniekošanas praksi un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” zinātniski pamatotām rekomendācijām Toras krastos pērn rudenī izņēmām egles un to vietā šī gada pavasarī iestādījām LVM kokaudzētavās audzētos, augstākās kvalitātes lapkoku stādus, mērķtiecīgi samazinot egļu un palielinot lapkoku daudzumu. Arī upes ūdens iemītniekiem daudz vērtīgākas par egļu skujām ir lapu koku nobiras. Turklāt egļu skujas ūdeni padara skābāku, kas nav vēlami,” skaidro LVM Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis.

Viss raksts lasāms “Latvijas valsts mežu” mājaslapā: https://www.lvm.lv/jaunumi