Aicinām piedalīties tiešsaistes diskusijā par pielāgošanos klimata pārmaiņām “Navigating Regional Realities Amid Water Scarcity in Europe”

ES Zaļās nedēļas (EU Green Week) ietvaros notiks tiešsaistes diskusija, kurā ar pieredzi dalīsies vairāku valstu eksperti par problēmām, kas skar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ūdens resursu trūkumu. Šis pasākums, kas ir daļa no kampaņas #WaterWiseEU, solās būt izglītojoša un saistoša pieredze, kas vērsta uz izpratnes veicināšanu par ūdens trūkumu, pieredzes apmaiņu no reģioniem, kurus tas ietekmējis, un iepazīstināšanu ar iespējamiem ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas risinājumiem nākotnē.

Kāpēc piedalīties?

Ūdens ir dzīvībai, videi un ekonomikai būtisks pamatresurss. Tomēr klimata pārmaiņu, piesārņojuma un ekosistēmu degradācijas dēļ Eiropa saskaras ar aizvien lielākām ūdens apsaimniekošanas problēmām. Pasākumā tiks aplūkota ūdens trūkuma reģionālā realitāte Eiropā un izgaismotas dažas inovatīvas stratēģijas un sadarbības centieni, kas izstrādāti ES finansētajos IMPETUS un ARSINOE projektos, kuru mērķis ir nodrošināt elastīgu un ilgtspējīgu Eiropas ūdens resursu nākotni.

Šis notikums ir vairāk nekā tikai diskusija – tas ir aicinājums rīkoties. Apmeklējot šo pasākumu, jūs kļūsiet par daļu no plašākas kustības, lai veicinātu izpratni un sekmētu kopīgus risinājumus ūdens noturības jomā. Neatkarīgi no tā, vai esat politikas veidotājs, pētnieks, vides aizstāvis vai ieinteresēts pilsonis, jūsu dalība var palīdzēt veicināt pozitīvas pārmaiņas.

Pasākuma dienaskārtību meklējiet šeit: https://climate-impetus.eu/wp-content/uploads/2024/05/IMPETUS-GW2024_Final-Agenda_Navigating-Water-scarecity.pdf

Tiešsaistes diskusija tiek rīkota ES finansētā projektā IMPETUS.