Brošūras un publikācijas lejupielādei

2020

Bīstamo vielu pārvaldība
Arī jūs to varat!

Brošūra ar ilustrētiem stāstiņiem par ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem

2020

Projekta rezultātu
kopsavilkums

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju
samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu
efektivitāti

2020

Vides paziņojumu
izmantošana

Kā informēt klientus
par produktu vides
priekšrocībām?

2020

Ceļvedis iesācējiem:

Kā uzņēmumiem iepirkt izejvielas
pārdomāti, lai labāk pārvaldītu
bīstamās vielas

2020

Zemieņu upju zaļā infrastruktūra
dabai un cilvēka labklājībai

Brošūrā
mēs iepazīstināsim ar zaļās infrastruktūras pieeju un tās izmantošanas iespējām
zemieņu upju ainavā, kā arī ar projektā laikā iegūto pieredzi

2019

Ķimikālijas plastmasā

Šajā brošūrā ir izskaidrots plastmasas sastāvs, plastmasā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas un to migrācijas ceļi. Brošūrā atradīsiet īpašus ikdienas padomus, kā ikviens var aizsargāt savu veselību un apkārtējo vidi.

2019

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

Ievads integrētas plānošanas pieejā, ņemot vērā ekoloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, kā arī ieguvumus, ko sniedz ekosistēmu pakalpojumu pieejas iekļaušana dažādās politikas nozarēs, zemes izmantošanas un attīstības plānošanā

2019

KADA IR ZALAJU VERTIBA?

Kāda ir zālāju
vērtība?

LIFE Viva Grass projekta kopsavilkuma ziņojums, kas sniedz pārskatu par īstenotajām aktivitātēm, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem

2018

SIM4NEXUS projekta info lapa

Projekta “Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas” īss apraksts, uzdevumi un iespējas iesaistīties.

2018

Veļas diena – bērniem draudzīga

Īsumā par bērniem un videi draudzīgu veļas mazgāšanu.

2018

ENGRAVE projekta info lapa

Projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” īss apraksts, aktivitātes un pārskats pa plānotajiem rezultātiem.

2018

SUMBA projekta info lapa

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs.

2018

Integrētās plānošanas pieeja un Viva Grass Integrētais plānošanas rīks

Ievads integrētas plānošanas pieejā, ņemot vērā ekoloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, kā arī ieguvumus, ko sniedz ekosistēmu pakalpojumu pieejas iekļaušana dažādās politikas nozarēs, zemes izmantošanas un attīstības plānošanā.

2018

Stiprinot lauku dzīvotspēju – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai

Šajā brošūrā iekļauti iedvesmojoši piemēri – kā zālāji dažādos veidos var nodrošināt daudzveidīgus sociālos un ekonomiskos ieguvumus Baltijas valstīs

2017

LIFE GRASSSERVICE projekta kopsavilkuma ziņojums

Kopsavilkums par projekta galvenajām aktivitātēm un sasniegumiem: zālāju kvalitāte un zāles biomasas novērtējums; zālāju atjaunošana Siguldas un Ludzas novadā; biodegvielu ražošanas iespējas no zāles biomasas, publicitāte, kā arī ieskicētas nākotnes perspektīvas

2017

Zālāju sniegtie labumi cilvēkiem

 Brošūras mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar ekosistēmas pakalpojumu konceptu, jo īpaši akcentējot zālāju ekosistēmu, kā arī iepazīstinot ar jauniem aspektiem par zālājiem

2017

zurnals padzivosim zali

Žurnāls “Padzīvosim zaļi?”

Tu saki – tas ir grūti, dārgi un dzīvot tāpat nav veselīgi. Bet es saku – tas ir gudri, tālredzīgi un ietaupa daudz naudas. Un dzīvi var padarīt veselīgāku, ja vien ir dūša atteikties no liekā un katru reizi padomāt, pirms pirkt jaunus krāmus.

2017

Atbalsts uzņēmumiem bīstamo vielu aizvietošanai

Fit for REACH projekts,kurš palīdzēs trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības.

2015

Dzīvības daudzveidība Baltijas jūrā

Lai saglabātu jūras bioloģisko daudzveidību, mums ir jāpārzina sugas un biotopi, to apdraudējums, veselība, kā arī vides izmaiņas, kas var tos ietekmēt.

Menu