Komanda

Mūsu komandā ir apvienojušies vides, ģeogrāfijas, bioloģijas, komunikācijas, ķīmijas, finanšu, filoloģijas un citu sfēru eksperti, lai kopā īstenotu dažāda mēroga projektus, kas veicinātu Eiropas Savienības vides politikas nostādņu ieviešanu Baltijas valstīs

Kristīna Veidemane

Valdes priekšsēdētāja
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7551
kristina.veidemane@bef.lv

 • Jūras un saldūdeņu politika
 • Ainavas un telpiskā plānošana
 • SIVN, sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā, ekosistēmas pakalpojumi

Ingrīda Brēmere

Valdes priekšsēdētājas vietn.
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7551
ingrida.bremere@bef.lv

 • Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās
 • Pilsētvide
 • Ūdens apsaimniekošana
 • Iesaistīto pušu līdzdalība

Daina Indriksone

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7550
 daina.indriksone@bef.lv

 • Energoefektivitāte
 • Atjaunojamie energoresursi
 • Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās

Anda Ruskule

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7560
 anda.ruskule@bef.lv

 • Dabas aizsardzība
 • Ekosistēmu pakalpojumi
 • Ainavu ekoloģija
 • Jūras telpiskā plānošana

Heidrun Fammler

Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7555
heidrun.fammler@bef-de.org

 • Ķīmisko vielu pārvaldība
 • Patērētāju aizsardzība
 • Dabas aizsardzība, jūras vides aizsardzība

Agnese Meija-Toropova

Vides eksperte

Tel.: 6735 7546
agnese.meija-toropova@bef.lv

 • Ķīmisko vielu pārvaldība
 • Rūpnieciskais piesārņojums

Līga Pakalna

Vides eksperte/ projektu koordinatore

Tel.: 6735 7550
 liga.pakalna@bef.lv

 • Ilgtspējīga mobilitāte un stratēģiskā plānošana
 • Vides komunikācija
 • Iesaistīto pušu līdzdalība

Irina Paegle

Vides eksperte

Prombūtnē
 

 • Atjaunojamie energoresursi
 • Energoefektivitāte

Agnese Reķe

Vides eksperte

Tel.: 6735 7560
agnese.reke@bef.lv

 • Dabas aizsardzība
 • Bioloģiskā daudzveidība

Dace Strigune

Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel.: 6735 7560
dace.strigune@bef.lv

 • Dabas aizsardzības un ūdens resursu projektu publicitāte
 • Informatīvo un izdales materiālu izstrāde
 • Pasākumu organizēšana

Kristīne Sēnele

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel.: 6735 7546
 kristine.senele@bef.lv

 • Ķīmisko vielu pārvaldība
 • Patērētāju izglītošana
 • Informatīvo kampaņu un materiālu izstrāde

Andis Zīlāns

Vides eksperts/ projektu vadītājs

Tel.: 6735 7555
andis.zilans@bef.lv

 • Ūdens pārvaldība
 • Lauksaimniecības politika un ekosistēmas pakalpojumi
 • Ilgtspējīga pilsētvides attīstība

Maija Cabule

Grāmatvede

Tel.: 6735 7554
maija.cabule@bef.lv

Raina Krecere

Grāmatvede

Tel.: 6735 7554
raina.krecere@bef.lv

Līga Kārkle

Biroja administratore/ projektu asistente

Tel.: 6735 7555
liga.karkle@bef.lv

Marta Štube

ĢIS speciāliste

Tel.: 6735 7560
marta.stube@bef.lv 

Menu