Komanda

Mūsu komandā ir apvienojušies vides, ģeogrāfijas, bioloģijas, komunikācijas, ķīmijas, finanšu, filoloģijas un citu sfēru eksperti, lai kopā īstenotu dažāda mēroga projektus, kas veicinātu Eiropas Savienības vides politikas nostādņu ieviešanu Baltijas valstīs

Kristīna Veidemane

Valdes priekšsēdētāja
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7555
kristina.veidemane@bef.lv

 • Jūras un saldūdeņu politika
 • Ainavas un telpiskā plānošana
 • SIVN, sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā, ekosistēmas pakalpojumi

Ingrīda Brēmere


Valdes priekšsēdētājas vietniece

Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7550
ingrida.bremere@bef.lv

 • Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās
 • Pilsētvide
 • Ūdens apsaimniekošana
 • Iesaistīto pušu līdzdalība

Daina Indriksone


Valdes locekle

Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7550
 daina.indriksone@bef.lv

 • Energoefektivitāte
 • Atjaunojamie energoresursi
 • Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās

Anda Ruskule


Valdes locekle

Vides eksperte/ projektu vadītāja

Tel.: 6735 7555
 anda.ruskule@bef.lv

 • Dabas aizsardzība
 • Ekosistēmu pakalpojumi
 • Ainavu ekoloģija
 • Jūras telpiskā plānošana

Dace Selga


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel.: 6735 7550
dace.selga@bef.lv

 • Vides komunikācija
 • Iesaistīto pušu līdzdalība
 • Klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās projektu publicitāte

Agnese Meija-Toropova

Vides eksperte

Tel.: 6735 7550
agnese.meija-toropova@bef.lv

 • Ķīmisko vielu pārvaldība
 • Rūpnieciskais piesārņojums

Līga Stokmane-Blaua

Vides eksperte/ projektu koordinatore

Ilgstošā prombūtnē

Irina Paegle


Vides eksperte


Tel.: 6735 7550
irina.paegle@bef.lv

 • Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās
 • Dabas aizsardzība 

Agnese Reķe

Vides eksperte / projektu koordinatore

Tel.: 6735 7555
agnese.reke@bef.lv

 • Dabas aizsardzība
 • Bioloģiskā daudzveidība
 • Ekosistēmu pakalpojumi
 • Telpiskā plānošana un ĢIS

Dace Strigune

Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel.: 6735 7555
dace.strigune@bef.lv

 • Dabas aizsardzības un ūdens resursu projektu koordinēšana
 • Dabas aizsardzības un ūdens resursu projektu publicitāte

Raina Krecere

Grāmatvede

Tel.: 6735 7554
 raina.krecere@bef.lv

Maija Cabule

Grāmatvede

Tel.: 6735 7554
maija.cabule@bef.lv

Līga Kārkle

Biroja administratore/
projektu asistente


Tel.: 6735 7554
liga.karkle@bef.lv