Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ezeri Latvijā ir būtisks vides elements, kas nodrošina dažādus ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, skaistu ainavu, bioloģisko daudzveidību, klimata regulāciju. Tomēr daudzi ezeri no tā veidošanās brīža ir lemti aizaugšanai, kas ir dabisks ezera dzīves cikls. Ar savu rīcību mēs varam šo procesu paātrināt vai arī gluži pretēji – palēlināt. Projekta mērķis ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu mazāku ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanas un ekoloģisko stāvokli. Projekta rezultātā tiks izglītota būtiska sabiedrības daļa – bērni un jaunieši, kā arī tiks veidota viņu izpratne par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu un dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu.

Projekta aktivitātes:

 • Latvijas skolu konkursa organizēšana, aicinot ieinteresētajām klasēm/skolēnu grupām aprakstīt savā pašvaldībā esošu ūdenstilpi un piedalīties ūdens kvalitātes monitoringā;
 • izglītojoši interaktīvie pasākumu organizēšana skolās, kuros sniegsim izglītojošu stāstījumu par ezeru ekoloģiju un plānota grāmatas par ezeru ūdens kvalitāti prezentācija kopā ar autori A. Vanagu;
 • sagatvots ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojums ar visiem datiem, ko skolas iesūtījušas;
 • sagatvota un novadīta ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojuma informatīvi izglītojošā lekcija;
 • īstenota dalība Zinātnieku naktī 2023, organizējot dažādas informatīvas aktivitātes (piemēram, bet ne tikai, konkurss, informatīvs stends, praktiskas nodarbes, ūdens iemītnieku izzināšana, skolēnu ievākto paraugu no vismaz 20 Latvijas ūdenstilpēm rezultātu prezentēšana, A. Vanagas grāmatas par ezeru ūdeņu kvalitāti lasījumi);
 • sagatvots digitāls buklets par ezeriem Latvijā par ezeriem Latvijā, saldūdens biotopiem, ko ezerā darīt, ko nedarīt, kādi ir ezeri Latvijā un citām saistītām tēmām;
 • nodrošināta projekta aktivitāšu un rezultātu publicitāte, lai informētu plašāku sabiedrību par projekta aktivitātēm un izpētīto.

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projekta partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 11/2022-12/2023
 • Projekta numurs: 1-08/85/2022

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Kristīna Veidemane

CITI PROJEKTI

LIFE Viva Grass

 Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko…

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības…

Ekomarķējums

Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs Projekta mērķis ir veikt secīgu…
Placeholder

Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā

Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā Biedrība „Baltijas…
Menu