Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā


LIFE LATESTadapt projekta vispārējais mērķis
ir palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, koncentrējoties uz 4 konkrētiem rīcības virzieniem:

  • dabā balstīti risinājumi;
  • digitālās izmaiņas;
  • plānošanas kvalitāte;
  • iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai.

Biedrība “Baltijas Vides Forums” projektā vada 4. darba paku (WP4) “Dabā balstītu risinājumu integrēšana pilsētu klimata noturīgā plānošanā”. WP4 mērķis ir ieviest un integrēt zaļo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus vietējo pilsētu pašvaldību plānošanā, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību un pilsētu noturību pret klimata pārmaiņām. Uzlabotā zaļās infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu plānošana dos arī papildu priekšrocības vides kvalitātes un dabas ziņā pilsēttelpā. Ierosinātie plānošanas un pārvaldības risinājumi tiks integrēti Latvijas demo pašvaldību – Rīgas, Cēsu un Valmieras – pilsētvides zaļās infrastruktūras plānos, tādējādi atbalstot Eiropas Zaļā kursa un ar to saistītās Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam galveno saistību ieviešanu. Tāpat strādājam pie dabā balstītu risinājumu apsaimniekošanas kārtības parauga izstrādes vietējās pašvaldībās, iesaistot visas demo pašvaldības Igaunijā un Latvijā, tādējādi radot labus priekšnoteikumus risinājumu ilgtspējai.

Galvenās WP4 aktivitātes un rezultāti:

• 2023. gada 13.-14. jūnijā noorganizēts starptautisks darbseminārs par pilsētu zaļo infrastruktūru un ekosistēmas pakalpojumu koncepciju plānošanu un ieviešanu; darbsemināra materiāli (angļu valodā) pieejami ŠEIT;

• izstrādāts pilsētas zaļo zonu un siltuma salas efekta novērtējums demo pašvaldībās Latvijā: līdz 31. jūlijam aicinām Rīgas, Cēsu un Valmieras iedzīvotājus, kā arī cilvēkus, kas bieži uzturas kādā no šīm pilsētām, piedalīties aptaujā par pilsētu zaļajām teritorijām, plašāka informācija par pētījumu ŠEIT;

• noorganizēts apmācību seminārs par dabā balstītu risinājumu izmaksu efektivitāti;

• lai rastu veidus, ka īstenot ierosinātos dabā basltītos risinājumus, izmantojot pilsētu zaļās infrastruktūras plānus demo pašvaldībām, Rīgā, Cēsīs un Valmierā tiks organizētas vairākas sanāksmes, iesaistot ieinteresētās puses, vietējās kopienas, ekspertus;

• sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks sagatavots dabā balstītu risinājumu apsaimniekošanas kārtības noteikumu paraugs pašvaldībām un kopsavilkuma ziņojums par plānošanas pieejām un risinājumiem demo pašvaldību klimata noturības uzlabošanai.

Galvenie fakti

         

Projekta partneri

Voru pilsētas pašvaldība; Tallinas Tehnoloģiju universitāte; Baltijas Vides Forums-Igaunija; SIA Nordic Botanical; Hāpsalu pilsētas pašvaldība; Rakveres pilsētas pašvaldība; Narvas pilsētas Arhitektūras un pilsētplānošanas birojs; Rīgas pilsētas dome; Valmieras novada pašvaldība; Cēsu novada pašvaldība; LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Rīgas Tehniskā universitāte; Vides risinājumu institūts; biedrība Baltijas krasti

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe
  • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…
Placeholder

EcoHousing

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami…

SmartLiving

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā Projekta mērķis Projekta mērķis ir stiprināt…

BaltClim

Sekmējot Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs Projekts tiek īstenots, lai sekmētu nacionālo klimata pārmaiņu…
Menu