Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā


LIFE LATESTadapt projekta vispārējais mērķis
ir palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, koncentrējoties uz 4 konkrētiem rīcības virzieniem:

  • dabā balstīti risinājumi;
  • digitālās izmaiņas;
  • plānošanas kvalitāte;
  • iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai.

Biedrība “Baltijas Vides Forums” projektā vadīs 4. darba paku (WP4) “Dabā balstītu risinājumu integrēšana pilsētu klimata noturīgā plānošanā”. WP4 mērķis ir ieviest un integrēt zaļo infrastruktūru (ZI)  un dabā balstītus risinājumus (DBR) vietējo pilsētu pašvaldību plānošanā, lai uzlabotu pilsētu noturību pret klimata pārmaiņām un iedzīvotāju labklājību. Uzlabotā ZI un DBR plānošana dos arī papildu priekšrocības vides kvalitātes un dabas ziņā pilsēttelpā. Ierosinātie plānošanas un pārvaldības risinājumi tiks integrēti Latvijas demo pašvaldību pilsētvides zaļās infrastruktūras plānos, tādējādi atbalstot Eiropas Zaļā kursa un ar to saistītās Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam galveno saistību ieviešanu. Tāpat strādāsim pie DBR apsaimniekošanas kārtības parauga izstrādes vietējās pašvaldībās, iesaistot visas demo pašvaldības Igaunijā un Latvijā, tādējādi radot labus priekšnoteikumus DBR ilgtspējai.

Galvenie WP4 rezultāti:
• noorganizēts starptautisks seminārs par pilsētu ZI un ekosistēmas pakalpojumu koncepciju plānošanu un ieviešanu;
• izstrādāts pilsētas zaļo zonu un siltuma salas efekta novērtējums demo pašvaldībās Latvijā;
• organizēts apmācību seminārs par DBR izmaksu efektivitāti;
• lai rastu veidus, ka īstenot ierosinātos DBR, izmantojot pilsētu zaļās infrastruktūras plānus demo pašvaldībām, tiks organziētas vairākās sanāksmēs, iesaistot ieinteresētās puses;
• sagatvots DBR apsaimniekošanas kārtības noteikumu paraugs pašvaldībām un kopsavilkuma ziņojums par plānošanas pieejām un risinājumiem demo pašvaldību klimata noturības uzlabošanai.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Viru pilsētas pašvaldība; Tallinas Tehnoloģiju universitāte; Baltijas Vides Forums-Igaunija; SIA Nordic Botanical; Hāpsalu pilsētas pašvaldība; Rakveres pilsētas pašvaldība; Narvas pilsētas Arhitektūras un pilsētplānošanas birojs; Rīgas pilsētas dome; Valmieras novada pašvaldība; Cēsu novada pašvaldība; LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Rīgas Tehniskā universitāte; Vides risinājumu institūts; biedrība Baltijas krasti

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe
  • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

SELINA

Zinātne uz pierādījumiem balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitālu Informācija par projektu latviešu valodā tiek…

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm COST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska…

Ķīmiskās vielas

Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā Projekta mērķis: Iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām…

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana Projekta mērķis: izstrādāt risinājumus un priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveidošanai,…
Menu