Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā


LIFE LATESTadapt projekta vispārējais mērķis
ir palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, koncentrējoties uz 4 konkrētiem rīcības virzieniem:

  • dabā balstīti risinājumi;
  • digitālās izmaiņas;
  • plānošanas kvalitāte;
  • iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai.

Biedrība “Baltijas Vides Forums” projektā vada 4. darba paku (WP4) “Dabā balstītu risinājumu integrēšana pilsētu klimata noturīgā plānošanā”. WP4 mērķis ir ieviest un integrēt zaļo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus vietējo pilsētu pašvaldību plānošanā, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību un pilsētu noturību pret klimata pārmaiņām. Uzlabotā zaļās infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu plānošana dos arī papildu priekšrocības vides kvalitātes un dabas ziņā pilsēttelpā. Ierosinātie plānošanas un pārvaldības risinājumi tiks integrēti Latvijas demo pašvaldību – Rīgas, Cēsu un Valmieras – pilsētvides zaļās infrastruktūras plānos, tādējādi atbalstot Eiropas Zaļā kursa un ar to saistītās Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam galveno saistību ieviešanu. Tāpat strādājam pie dabā balstītu risinājumu apsaimniekošanas kārtības parauga izstrādes vietējās pašvaldībās, iesaistot visas demo pašvaldības Igaunijā un Latvijā, tādējādi radot labus priekšnoteikumus risinājumu ilgtspējai.

Galvenās WP4 aktivitātes un rezultāti:

• 2023. gada 13.-14. jūnijā noorganizēts starptautisks darbseminārs par pilsētu zaļo infrastruktūru un ekosistēmas pakalpojumu koncepciju plānošanu un ieviešanu; darbsemināra materiāli (angļu valodā) pieejami ŠEIT;

• izstrādāts pilsētas zaļo zonu un siltuma salas efekta novērtējums demo pašvaldībās Latvijā, kura ietvarā veikts pētījumS par cilvēkiem svarīgajām zaļajām teritorijām trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs un Valmierā. Tiešsaistes aptauja noritēja no 2023. gada maijam līdz augustam, tajā aicinot piedalīties Rīgas, Cēsu un Valmieras iedzīvotājus, kā arī cilvēkus, kas bieži uzturas kādā no šīm pilsētām, plašāka informācija par pētījumu ŠEIT;

• noorganizēts apmācību seminārs par dabā balstītu risinājumu izmaksu efektivitāti;

• lai rastu veidus, ka īstenot ierosinātos dabā basltītos risinājumus, izmantojot pilsētu zaļās infrastruktūras plānus demo pašvaldībām, Rīgā, Cēsīs un Valmierā tiks organizētas vairākas sanāksmes, iesaistot ieinteresētās puses, vietējās kopienas, ekspertus. Atskats uz pirmajiem informatīvajiem pasākumiem un pētījuma par svarīgām zaļām teritorijām pirmie rezultāti pieejami ŠEIT.

• sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks sagatavots dabā balstītu risinājumu apsaimniekošanas kārtības noteikumu paraugs pašvaldībām un kopsavilkuma ziņojums par plānošanas pieejām un risinājumiem demo pašvaldību klimata noturības uzlabošanai.

 

Galvenie fakti

Projekta partneri

Voru pilsētas pašvaldība; Tallinas Tehnoloģiju universitāte; Baltijas Vides Forums-Igaunija; SIA Nordic Botanical; Hāpsalu pilsētas pašvaldība; Rakveres pilsētas pašvaldība; Narvas pilsētas Arhitektūras un pilsētplānošanas birojs; Rīgas pilsētas dome; Valmieras novada pašvaldība; Cēsu novada pašvaldība; LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Rīgas Tehniskā universitāte; Vides risinājumu institūts; biedrība Baltijas krasti

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe

CITI PROJEKTI

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm COST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska…
Placeholder

Zināšanu paaugstināšana par REACH

Zināšanu paaugstināšana par REACH Projekta mērķi: Paaugstināt vides ekspertu zināšanas par REACH Mērķgrupa: Vides eksperti, kas…

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības…

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…