Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību

Galvenais NHC3 projekta mērķis ir samazināt bīstamo vielu emisijas no būvmateriāliem, ēkām un būvlaukumiem, un aizsargāt (ūdens) vidi un cilvēku veselību. NHC3 projekts vēlas panākt, lai būvmateriālu izmantošana un ēku apsaimniekošana kļūtu klimatneitrāla, aprites ekonomikas mērķiem atbilstoša un tajā netiktu izmantotas bīstamas vielas.

Mēs izstrādāsim risinājumu sistēmu trīs līmeņos:

 • stratēģiskie risinājumi būvniecības pārvaldības procedūrām un ēku apsaimniekošanai (ieteikumi, politikas instrumenti, standarti);
 • praktiski/tehniskie risinājumi būvniecībai (tehniskie norādījumi, faktu lapa);
 • komunikācijas un izglītības risinājumi (zināšanu kampaņas, mācību materiāli).

Projekta galvenie uzdevumi:

 • Apzināt ķīmiskās vielas, kas rada bažas būvmateriālos/būvobjektos, un izstrādāt NonHazCity3 (NHC3) būvmateriālu katalogu, tostarp lietošanas/izvairīšanās ieteikumus, informāciju par alternatīvām un ietekmes kritērijus;
 • Uzlabot/pārskatīt Zviedrijas BVB (būvizstrādājumu novērtēšanas) sistēmu un padarīt to piemērojamu partneriem citās valstīs kā instrumentu, lai nodrošinātu bīstamo vielu pārredzamību un izsekojamību, palīdzot kontrolēt bīstamās vielas būvniecības nozarē;
 • Novērtēt ēku sertificēšanas sistēmas un sagatavot priekšlikumus bīstamo vielu aspektu labākai integrācijai;
 • Izstrādāt un veicināt “ķīmiski gudru” iepirkumu kā efektīvu līdzekli bīstamo vielu pārvaldībai būvniecības projektu sākumposmā;
 • Izstrādāt mācību moduļus pašvaldību un uzņēmumu ieinteresētajām pusēm par bīstamām vielām būvmateriālos, būvniecības procesos un politikas instrumentu izmantošanā, pievienojot tos esošajam NonHazCity apmācību portālam, ko uztur Rīgas domes mājokļu un vides departaments, kā arī organizēt virkni mācību kursu par šo tēmu;
 • Organizēt visaptverošu informācijas kampaņu dažādām mērķa grupām.

Projekta mērķa grupas ir pašvaldības, privātie uzņēmēji un iedzīvotāji.

Publikācijas
 1. Ekoloģiski celtniecības materiāli
 2. Pasīvās ēkas aktīvai sabiedrībai

Galvenie fakti

Projekta partneri

21 projekta partneris un 17 asociētās organizācijas no VISĀM 8 ES dalībvalstīm, kas robežojas ar Baltijas jūru: Rīga, Stokholma, Vesterosa, Helsinki, Tallina, Holbeka, Auraplan Architects (Vācija); NOMAD arhitekti, ECAT – Environmental Center for Administration and Technology; BEF Vācija; BEF Igaunija, BEF Lietuva, BEF Latvija; Ekodizaina kompetences centrs; Coalition Clean Baltic; World Future Council Foundation, Vācijas Vides Aģentūra, Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Turku Universitāte (Somija), POMInnO Ltd. (Polija), Building Products Assessment (BVB Service AB)( Zviedrija)

Kontaktpersonas

 • Agnese Meija-Toropova

CITI PROJEKTI

E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai

E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai Projekta mērķis Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem,…

Ekomarķējums

Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs Projekta mērķis ir veikt secīgu…

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…