JAUNUMI

Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP ziņu lapa NR7

Tēmas: Mazupītes atjaunošanas un revitalizēšanas darbi; atskats uz upju atjaunošanas talkām; ūdensobjektu mazo grantu projektu konkursa rezultāti;…
Dabas aizsardzība

Aptauja par cilvēkiem svarīgajām pilsētu zaļajām teritorijām: rezultātu kopsavilkums

2023. gada vasarā Baltijas Vides Forums veica pētījumu par cilvēkiem svarīgajām zaļajām teritorijām trīs Latvijas pilsētās –…
Klimata pārmaiņas un enerģija

Valmieras Namsaimnieks labais piemērs daudzdzīvokļu māju renovācijā

Valmieras Namsaimnieks labais piemērs daudzdzīvokļu māju renovācijā Lai mācītos no labās prakses un motivētu citus, novembra beigās…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Atskats uz zaļās pārvaldības konferenci Tallinā

2023. gada 16. novembrī notika starptautiskā zaļās pārvaldības konference “Pārmaiņu virzītājspēks: ilgtspējības veicināšana ar zaļo pārvaldību”, kas rīkota kā…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY