JAUNUMI

Icon NODERĪGI

Vai tīrai mājai vajag daudz ķīmijas?

Tuvojoties svētku laikam, nākas aizdomāties par mājas sakārtošanu un tīrīšanu, lai varētu  baudīt svētku atmosfēru. Lielākoties, dzenoties…
Ilgtspējīga mobilitāte

Sanāksmes “Kas notiek mobilitātē metropolē?” materiāli

25. novembrī norisinājās  attālinātā sanāksme “Kas notiek mobilitātē metropolē?”, kurā  tika sniegta informācija par SUMBA+ projekta rezultātiem…
Ūdens resursi

Turpinās semināru cikls par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”  turpina semināru ciklu, lai iepazīstinātu sabiedrību un nodotu tālākai virzībai…
Ilgtspējīga mobilitāte

Kas notiek mobilitātē metropolē?

Tuvojoties projekta SUMBA+ izskaņai, biedrība “Baltijas Vides Forums” un Rīgas plānošanas reģions aicina uz attālināto sanāksmi “Kas…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu