JAUNUMI

Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Pēc AskREACH testēšanā konstatētā no tirdzniecības atsauc preci, kurā atrasti bīstamo ķīmisko vielu pārsniegumi

Vasaras sākumā visā Eiropā tika testētas dažādas peldēšanas, dārzkopības un DIY (do it yourself) kategorijas preces. Rezultāti…
Ūdens resursi

Pētījums par atpūtu pie jūras Latvijā

Gandrīz 500 km garā un daudzveidīgā jūras piekraste ir liela Latvijas dabas bagātība. Tā ir arī viena…
Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

AskREACH uzņēmumu balva: uzvarētāji un finālisti

Apsveicam AskREACH uzņēmumu konkursa laureātus! AskREACH uzņēmumu balvas konkursā uzņēmumi sniedza atbildes uz tiešsaistes aptaujas jautājumiem, un…
Ūdens resursi

Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā

Baltijas jūra jau izsenis ir spēlējusi būtisku lomu sabiedrības labbūtības veidošanā. Tā ir nozīmīga resursu un pārtikas…

Mūsu projekti

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

Mūsu mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā

BEF Group
BEF LITHUANIA
BEF ESTONIA
BEF GERMANY
Menu