Sabiedrības informēšana un vides izglītība

Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību. Tēmas viedākas sabiedrības veidošanā mums sniedz mūsu īstenotie tematiskie projekti, varam izteikt viedokli, komentēt un dalīties zināšanās gan par ķīmisko vielu pārvaldību, gan par ilgtspējīgāku izvēli un patēriņa ieradumu maiņu, gan par jūras vides plānošanas un aizsardzības aspektiem, gan par klimata pārmaiņām un virszemes ūdens resursu aizsardzību. Savukārt atbalstu komunikācijas un digitālās prasmju stiprināšanā mums sniedz Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām“, kā arī vairāki materiāli tapuši ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sadaļā esam centušies hronoloģiski (no jaunākā uz senāko, sarakstu regulāri papildinot) apkopot nozīmīgākos sabiedrības informēšanas pasākumus un vides izglītības aktivitātes:

 • 18.01.2023. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua moderēja diskusiju: Pieredzes stāsti “Kur paliek mūsu enerģija?”, pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT
 • 29.11.2022. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua moderēja paneļdiskusiju “Vai ekonomiskā krīze atceļ zaļo kursu?”, pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT 
 • 11.2022. Publicēta info grafika par  ekosistēmas pakalpojumu pieeju MAREA projektā, skatāma ŠEIT.
 • 10.2022. Sagatavota video animācija “Baltijas jūras ekosistēmas pakalpojumi sabiedrībai”, skatāma ŠEIT.
 • 30.11.2022. Vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” saņēma 39 lauku tūrisma uzņēmumi, kuru vērtēšanas komisijā piedalās vides eksperte Kristīna Veidemane. Plašāka informācija šeit
 • 17.08.2022. Pieejama jauna mācību platforma par ūdens resursiem, kurā jebkurš interesents varēs iegūt vērtīgas zināšanas par virszemes ūdeņiem un ūdens resursiem latviešu valodā: macies.goodwater.lv
 • 05.08. 2022. un 10.08.2022. Vides eksperte Agnese Reķe sagatavojusi populārzinātniskus rakstus par Baltijas jūru: “Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā”, pieejams ŠEIT un raksts “Pētījums par atpūtu pie jūras Latvijā“, pieejams ŠEIT
 • 02.07.2022. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, diskusijā “Par ilgtspējīgu transportu, dzelzceļa lomu un jaunajiem elektrovilcieniem. Kas mainīsies?”
 • 02.07.2022. Vides eksperte  Anda Ruskule piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, sarunā “Pils sēta ainavā”
 • 07.06.2022. Rīkojām semināru “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai”,  lai kopā ar ekspertiem un interesentiem pārrunātu Baltijas jūras stāvokli un nākotnes pasākumus, kas nepieciešami efektīvākai jūras vides aizsardzībai un resursu izmantošanai. Plašāka informācija un materiāli pieejami šeit
 • 25.05.2022. publicēts tematiskais ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām, kurā ietverts  labākās prakses apkopojums un piedāvājums tās adaptācijai Latvijas apstākļiem; priekšlikumi vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā (t.sk. dzīvesveida un paradumu maiņas pieeja, izmantojot sabiedrības informēšanas, izglītošanas, pozitīvas attieksmes un izpratnes veicināšanas pasākumus, un sabiedrības līdzdalība); Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšana un pielāgošanās attiecīgajā sektorā / tematikā; kā arī cita informācija, ko vides nevalstiskās organizācijas uzskata par būtisku par konkrēto tematisko virzienu
 • 25.02.2022. Vides ekspertes Kristīna Veidemane, Anda Ruskule un Agnese Reķe piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā tiešsaistes konferencē “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki” (plašāka informācija un prezentācijas VARAM mājaslapā)
 • 23.12.2021. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot”, tēma “Dāvanas bez spožām lentēm un košiem maisiņiem jeb videi draudzīgas dāvanas”
 • 17.12.2021. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās Rīgas Klimata festivāls “RĪGA – KLIMATNOTURĪGA” (Līgas prezentācija ierakstā apmēram no 3h 40 min)
 • 14.12.2021. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās tiešsaistes diskusijā “Kādi ir mūsu paradumi un kāpēc ir tik grūti tos mainīt?”
 • 17.11.2021. Vides eksperte Agnese Reķe piedalījās seminārā “Jūras piesārņojošie atkritumi – no problēmas līdz risinājumam” (prezentācija “Iedzīvotāju mīļākās atpūtas vietas un aktivitātes piekrastē: pirmie MAREA projekta aptaujas rezultāti”)
 • 10.11.2021. Vides eksperte Daina Indriksone piedalījās seminārā politikas veidotājiem par ēku energoefektivitāti un pielāgošanos klimata pārmaiņām (visas semināra prezentācijas angļu valodā pieejamas Youtube kanālā)
 • 13.10.2021. Vides eksperte Agnese Reķe piedalījās seminārā “ES fondu ieguldījums Baltijas jūras piekrastes attīstībā” (prezentācija Ko par piekrasti domā iedzīvotāji)
 • 20./21.08.2021. Valdes locekle/ vides eksperte Anda Ruskule piedalījās sarunu festivālā “Lampa”
 • 08.2021. Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Strigune piedalījās Ekoskolu programmas izglītības iestāžu izvērtēšanas komisijā
 • 18./19.07.2021. Valdes locekle/ vides eksperte Anda Ruskule un vides eksperte Agnese Reķe piedalījās ekspedīcijas “Mana jūra” aktivitātēs
 • 29.06.2021. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās Eiropas Klimata pakta atklāšanas pasākumā (kampaņa “Klimata pakts”: Mana pasaule. Mana rīcība. Mūsu planēta.”)
 • 15.06.2021. Vides eksperte Līga Pakalna viesojās Radio SWH raidījumā “Dabnīca” par to, kāpēc jāpievērš uzmanība īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām
 • 13.06.2021. Noslēgums kampaņai “Padzīvosim bez plastmasas” (03.05.2021.-13.06.2021.)
 • 01.06.2021. Vides eksperte Līga Pakalna un projektu asistente Līga Kārkle piedalījās pasākumā “Foto spo[r]ts” Valmierā 
 • 30.50.2021. Vides ekspertes Līgas Pakalnas komentārs portālā la.lv par kampaņu “Padzīvosim bez plastmasas
 • 02.03.2021. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās LR1 raidījumā “Zeme 2050: CO2 pēdas, zaļmuldēšana, miskastes revīzija un tava atbildība”
 • 04.02.2021. Valdes priekšsēdētājas/ vides ekspertes Kristīnas Veidemanes intervija Eiropas Hītu Radio raidījumā “Zaļā zona” par un ap Baltijas jūru
 • 10.12.2020. Vides eksperte Līga Pakalna piedalījās ES mājas organizētajā tiešsaistes diskusijā “Plastmasa zem lupas” 
 • 26.09.2020. Vides eksperte Līga Pakalna  TV raidījumā Vides fakti par Scan4Chem lietotni
 • 05.09.2020. Virtuālā dalība sarunu festivālā “Lampa”, lūkojot “Kas lācītim vēderā?”
 • 30.08.2020. Vides eksperte Līga Pakalna viesojās Eiropas Hītu Radio, ierakstot podkāstu  “Izturi kritiku” (#23)

   

Menu