Sabiedrības informēšana un vides izglītība

Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 20 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību.

Tēmas viedākas sabiedrības veidošanā mums sniedz mūsu īstenotie tematiskie projekti, varam izteikt viedokli, komentēt un dalīties zināšanās gan par ķīmisko vielu pārvaldību, gan par ilgtspējīgāku izvēli un patēriņa ieradumu maiņu, gan par jūras vides plānošanas un aizsardzības aspektiem, gan par klimata pārmaiņām un virszemes ūdens resursu aizsardzību.

Savukārt atbalstu komunikācijas un digitālās prasmju stiprināšanā mums sniedza Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projektsViedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” (2021/2022), vairāki materiāli tapuši ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nozīmīgākos sabiedrības informēšanas pasākumus un vides izglītības aktivitātes esam centušies hronoloģiski apkopot šajā sadaļā (no jaunākā uz senāko, sarakstu regulāri papildinot):

2023. gada aktivitātes

 • 10.06.2023. Vides eksperte  Anda Ruskule piedalījās sarunu festivālā “Lampa” – gan diskusija “Kāpēc daba mums ir nepieciešama?”, gan diskusijā “Klimata krīzes ēnā: Vai mākam (sa)dzīvot (g)ar ūdeņiem?” (https://festivalslampa.lv/lv/dalibnieki/910)
 • 28.04., 15.05. un 08.06.2023. Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Strigune piedalījās Ekoskolu programmas skolu izvērtēšanā. Plašāka informācija par Ekoskolu programmu: ŠEIT
 • 09.05.2023. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua piedalījās diskusijāKā risināt klimata krīzi pilsētvidē?
 • 23.03.2023. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua piedalījās konferences “Kopā zaļai izaugsmei” diskusijā. Konferences ieraksts latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=ayjs9uUPxEQ…
 • 18.01.2023. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua moderēja diskusiju: Pieredzes stāsti “Kur paliek mūsu enerģija?”, pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT

2022. gada aktivitātes

 • 29.11.2022. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua moderēja paneļdiskusiju “Vai ekonomiskā krīze atceļ zaļo kursu?”, pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT 
 • 11.2022. Publicēta info grafika par  ekosistēmas pakalpojumu pieeju MAREA projektā, skatāma ŠEIT.
 • 10.2022. Sagatavota video animācija “Baltijas jūras ekosistēmas pakalpojumi sabiedrībai”, skatāma ŠEIT.
 • 30.11.2022. Vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” saņēma 39 lauku tūrisma uzņēmumi, kuru vērtēšanas komisijā piedalās vides eksperte Kristīna Veidemane. Plašāka informācija šeit
 • 17.08.2022. Pieejama jauna mācību platforma par ūdens resursiem, kurā jebkurš interesents varēs iegūt vērtīgas zināšanas par virszemes ūdeņiem un ūdens resursiem latviešu valodā: macies.goodwater.lv
 • 05.08. 2022. un 10.08.2022. Vides eksperte Agnese Reķe sagatavojusi populārzinātniskus rakstus par Baltijas jūru: “Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā”, pieejams ŠEIT un raksts “Pētījums par atpūtu pie jūras Latvijā“, pieejams ŠEIT
 • 02.07.2022. Vides eksperte  Līga Stokmane-Blaua piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, diskusijā “Par ilgtspējīgu transportu, dzelzceļa lomu un jaunajiem elektrovilcieniem. Kas mainīsies?”
 • 02.07.2022. Vides eksperte  Anda Ruskule piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, sarunā “Pils sēta ainavā”
 • 07.06.2022. Rīkojām semināru “Zināšanu uzlabošana jūras vides aizsardzībai”,  lai kopā ar ekspertiem un interesentiem pārrunātu Baltijas jūras stāvokli un nākotnes pasākumus, kas nepieciešami efektīvākai jūras vides aizsardzībai un resursu izmantošanai. Plašāka informācija un materiāli pieejami šeit
 • 25.05.2022. publicēts tematiskais ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām, kurā ietverts  labākās prakses apkopojums un piedāvājums tās adaptācijai Latvijas apstākļiem; priekšlikumi vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā (t.sk. dzīvesveida un paradumu maiņas pieeja, izmantojot sabiedrības informēšanas, izglītošanas, pozitīvas attieksmes un izpratnes veicināšanas pasākumus, un sabiedrības līdzdalība); Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšana un pielāgošanās attiecīgajā sektorā / tematikā; kā arī cita informācija, ko vides nevalstiskās organizācijas uzskata par būtisku par konkrēto tematisko virzienu
 • 25.02.2022. Vides ekspertes Kristīna Veidemane, Anda Ruskule un Agnese Reķe piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā tiešsaistes konferencē “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki” (plašāka informācija un prezentācijas VARAM mājaslapā)

2021. gada aktivitātes

2020. gada aktivitātes