Sabiedrības informēšana un vides izglītība

Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību. Tāpat mums vienmēr ir bijis svarīgi iesaistīties vides aizsardzības prioritāro jomu uzlabošanā, veicinot sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

Menu