Sabiedrības informēšana un vides izglītība

Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību. Tēmas viedākas sabiedrības veidošanā mums sniedz mūsu īstenotie tematiskie projekti, varam izteikt viedokli, komentēt un dalīties zināšanās gan par ķīmisko vielu pārvaldību, gan par ilgtspējīgāku izvēli un patēriņa ieradumu maiņu, gan par jūras vides plānošanas un aizsardzības aspektiem, gan par klimata pārmaiņām un virszemes ūdens resursu aizsardzību. Savukārt atbalstu komunikācijas un digitālās prasmju stiprināšanā mums sniedz Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām“, kā arī vairāki materiāli tapuši ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sadaļā esam centušies hronoloģiski (no jaunākā uz senāko, sarakstu regulāri papildinot) apkopot nozīmīgākos sabiedrības informēšanas pasākumus un vides izglītības aktivitātes:

   

Menu