Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā

Projekta RenoWave galvenais mērķis ir paātrināt daudzīvokļu ēku fonda renovācijas apjomu Baltijas jūras reģiona valstīs izstrādājot vienas pieturas aģentūras (One-Stop-Shop; turpmāk OSS) paplašināto modeli, kas sevī ietver pakalpojumus, kas nosedz visus posmus sākot ar daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes renovācijas projekta ierosināšanu līdz pat projekta īstenošanai.

Projekta uzdevumi

 • Izstrādāt datu iegūšanas un energoefektivitātes (EE) mērķu noteikšanas metodoloģiju un sagatavot digitalizētu platformu, kas nodrošina automatizētu datu analīzi un renovācijas aprēķinus ēku fondam noteiktā reģionā.
 • Komunikācijas un mārketinga pakalpojumu moduļa sagatavošana priekš OSS, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju īpašnieku izpratni par energoefektivitātes pasākumu ieviešanas priekšrocībām, sniegtu sākotnējos padomus un palīdzētu pāriet no ēkas atjaunošanas projekta plānošanas uz īstenošanu.
 • Izveidot sadarbības platformu, lai savestu kopā māju īpašniekus, reģionālās/pašvaldības iestādes, tehnisko risinājumu pakalpojumu sniedzējus un būvniecības uzņēmumus, ar mērķi palielināt renovācijas apjomu. Sadarbības ietvaros veicināt tirgus dialogu starp pircēju un piegādātāju, organizējot vairāku ēku centralizētus iepirkumus, ar mērķi saņemt izdevīgākus cenu piedāvājumu.
 • OSS tehniskās palīdzības moduļa izstrāde, kas ietver metodi vietējo risinājumu sniedzēju/piegādātāju kartēšanai un novērtēšanai, kā arī izstrādāt vadlīnijas, lai uzlabotu spēju sniegt visaptverošus pakalpojumus reģionos.
Publikācijas
 1. Ēku energoefektivitāte (terminu skaidrojošā vārdnīca angļu un latviešu valodā)
 2. Apkure un vēdināšana
 3. Racionāla enerģijas izmantošana ikdienā
 4. Ekoloģiski celtniecības materiāli
 5. Pasīvās ēkas aktīvai sabiedrībai

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms:RenoWave
 • Vadošais partneris:Dalarnas apgabala pašvaldība (Zviedrija)
 • Projektu līdzfinansē: Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam, 3. Klimata neitrālas sabiedrības
 • Īstenošanas laiks: 01/01/2023 – 31/12/2025
 • Projekta numurs: #C029
 • Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/renowave/

Projekta partneri

Dalarnas apgabala pašvaldība (Zviedrija), Lapenrantas pilsēta (Somija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Malopolskas reģiona pašvaldību un pilsētu asociācija (Polija), Brēmerhāfenes pilsēta (Vācija), Baltijas Vides Forums (Latvija), Mājokļu iniciatīva Austrumeiropai (Vācija), NVO “Let’s renovate the city” (Lietuva), Polijas Energoefektivitātes fonds (Polija), Ziemeļzviedrijas energoefektivitātes aģentūra (Zviedrija), Veru apriņķa attīstības centrs (Igaunija)

Kontaktpersonas

 • Irina Paegle
 • Dace Selga

 

 

 

CITI PROJEKTI

Placeholder

EcoHousing

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos Projekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu…

LIFE GOODWATER IP

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par dabas aizsardzību (sadaļa tiek papildināta):   05/2018-04/2021: …
Menu