Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas

Projekta mērķis ir ieviest uzņēmumos ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmas (elementus), lai stimulētu un atbalstītu bīstamo vielu lietošanas, emisiju un iedarbības samazināšanu.

Projekta laikā:

 • tiks radīta visaptveroša izpratne par ķīmisko vielu riska pārvaldību;
 • tiks īstenota bīstamo vielu aizvietošana uzņēmumos, lai samazinātu to ietekmi uz vidi;
 • tiks sagatavoti dažādi praktiski rīki, rokasgrāmatas;
 • nodrošinātas konsultācijas interesentiem;
 • palīdzēsim arī rūpīgi izvērtēt bīstamo vielu un maisījumu alternatīvas, lai izvairītos no nevēlamas aizstāšanas. Uzlabojot, piemēram, iepirkšanas kārtību, darbinieku aizsardzību, ķīmisko vielu lietošanas uzraudzību un komunikāciju piegādes ķēdē, tiks paaugstināta izpratne par ķīmiskajām vielām un informētība par drošiem, toksisku vielu nesaturošiem produktiem;
 • sadarbībā ar atkritumu nozares uzņēmumiem izvērtēsim, kā noteikt bīstamās vielas atkritumos un kā šī informācija varētu mainīt to šķirošanas un apstrādes praksi, kā rezultātā tiktu iegūti tīrāki otrreizējie materiāli;
 • liels uzsvars projektā tiks likts uz informētības veicināšanas pasākumiem par ķīmisko vielu uzskaiti un ķīmisko vielu riska pārvaldību arī augstskolu studentiem un nozares asociācijām.

Projektā, papildus Baltijas valstu partneriem, ir iesaistīti arī Polijas partneri, kas īstenos pasākumus Polijā. Tas nodrošinās piekļuvi daudziem jauniem uzņēmumiem, kas līdz šim nav apmācīti vai konsultēti, tādējādi solot lielāku uzlabojumu potenciālu un plašāku informācijas pārnesi. Ar asociēto organizāciju starpniecību mēs turpināsim nodrošināt zināšanu un pieredzes pārnesi arī citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Galvenā mērķa grupa projektā ir vielu un maisījumu galalietotāji, kā arī maisījumu ražotāji.

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: LIFE FitforREACH-2
 • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums Igaunija
 • Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijā, Igaunijas Vides investīciju centrs, Lietuvas Vides ministrija
 • Īstenošanas laiks: 10/2023 – 09/2027
 • Projekta numurs: LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947
 • Projekta mājaslapa: https://www.fitreach.eu/lv

Projekta partneri

15 projekta partneri:

Latvija: Baltijas Vides Forums Latvija (BEF Latvija), Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA); pilotuzņēmumi – SIA KVIST, SIA Balticfloc, SIA Kinetics Nail Systems

Igaunija: OU Hendrikson & KO, pilotuzņēmumi – Scanfil un Paldiski Tsingipada

Lietuva: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas institūts, Vides administrācijas un tehnoloģiju centrs (ECAT), pilotuzņēmumi – Elgama Electronics un Art Glacio

Polija: Łukasiewicz Rūpnieciskās ķīmijas institūts un POMInnO.

Kontaktpersonas

 • Agnese Meija-Toropova
 • Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…
Placeholder

Poligrāfijas nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs Projekta…

Ķīmiskās vielas

Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā Projekta mērķis: Iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām…

BEA-APP

Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva Projekta mērķis Projekts vērš uzmanību uz teritorijas plānošanas prasībām attiecībā…