Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE)

Projekta NATALIE mērķis ir atrast veidus, kā, izmantojot dabā balstītus risinājumus, pielāgoties klimata pārmaiņu radītajiem  izaicinājumiem Eiropā, palielināt sabiedrības izturētspēju, kā arī veicināt ekosistēmās balstītas pielāgošanās koncepcijas pielietošanu.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, NATALIE plāno izveidot 25 inovatīvu risinājumu kopumu, kas koncentrējas uz sešām galvenajām jomām:

 1. Sociāli pieņemamu, jēgpilnu un finansiāli dzīvotspējīgu risinājumu atrašana;
 2. Sabiedrības, ieinteresēto pušu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšana pielāgošanās procesā;
 3. Plašāka mēroga risinājumu ieviešana reģionālā līmenī;
 4. Šo risinājumu izmaksu un ieguvumu novērtēšana un analīze;
 5. Priekšizpētes veikšana;
 6. Uz pierādījumiem balstītu rezultātu un ieteikumu sniegšana.

Galvenais projekta uzdevums ir paātrināt dabā balstītu risinājumu ieviešanu un izveidot sistēmu, kas palīdzētu reģioniem kļūt noturīgākiem pret klimata pārmaiņām. Projekta ietvaros izstrādājamā “Inovāciju pakete” ietvers tehniskos, modelēšanas un IT risinājumus, pārvaldības stratēģijas, politikas ieteikumus gan ES, gan reģionālā līmenī, finansēšanas iespējas un veidus, kā iesaistīt sabiedrību.

Ieviešanas gaitā 8 pilota teritorijās tiks pārbaudīti 18 dabā balstītu risinājumu pasākumi dažādos Eiropas reģionos, tostarp Grieķijā, Rumānijā, Latvijā, Kanāriju salās, Beļģijā (Flandrijā), Francijā, Norvēģijā un Itālijā (Veneto reģionā). Iegūto pieredzi un atziņas tālāk savā praksē ieviesīs 5 reģioni Islandē, Baleāru salās, Rumānijā, Francijā un Lietuvā.

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: NATALIE
 • Vadošais partneris: Starptautiskais Ūdens birojs, OiEau
  Projektu finansē: Apvārsnis Eiropa – Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma 2021.-2027. gada periodam
 • Īstenošanas laiks: 09/2023 – 08/2028
 • Projekta numurs: 101112859

Projekta partneri:

43 partneru organizācijas no 10 ES dalībvalstīm, kā arī  Islandes, Šveices un Apvienotās Karalistes

 

 

 

Kontaktpersonas:

 • Ingrīda Brēmere
 • Daina Indriksone
 • Dace Selga

CITI PROJEKTI

Placeholder

Latvijas NVO lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā

Latvijas nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā Projekta mērķi: – Veicināt…
Placeholder

Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat mēbeļu ražošanas uzņēmumu, noteikti esat…
Placeholder

INTENSE

No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs Projekta mērķis:…
Placeholder

EcoHousing

Energoefektīvs un ekoloģisks mājoklis Somija, Igaunija un Latvija ir bagātas ar meža resursiem, kas ir atjaunojami…