Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE)

Projekta NATALIE mērķis ir atrast veidus, kā, izmantojot dabā balstītus risinājumus, pielāgoties klimata pārmaiņu radītajiem  izaicinājumiem Eiropā, palielināt sabiedrības izturētspēju, kā arī veicināt ekosistēmās balstītas pielāgošanās koncepcijas pielietošanu.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, NATALIE plāno izveidot 25 inovatīvu risinājumu kopumu, kas koncentrējas uz sešām galvenajām jomām:

 1. Sociāli pieņemamu, jēgpilnu un finansiāli dzīvotspējīgu risinājumu atrašana;
 2. Sabiedrības, ieinteresēto pušu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšana pielāgošanās procesā;
 3. Plašāka mēroga risinājumu ieviešana reģionālā līmenī;
 4. Šo risinājumu izmaksu un ieguvumu novērtēšana un analīze;
 5. Priekšizpētes veikšana;
 6. Uz pierādījumiem balstītu rezultātu un ieteikumu sniegšana.

Galvenais projekta uzdevums ir paātrināt dabā balstītu risinājumu ieviešanu un izveidot sistēmu, kas palīdzētu reģioniem kļūt noturīgākiem pret klimata pārmaiņām. Projekta ietvaros izstrādājamā “Inovāciju pakete” ietvers tehniskos, modelēšanas un IT risinājumus, pārvaldības stratēģijas, politikas ieteikumus gan ES, gan reģionālā līmenī, finansēšanas iespējas un veidus, kā iesaistīt sabiedrību.

Ieviešanas gaitā 8 pilota teritorijās tiks pārbaudīti 18 dabā balstītu risinājumu pasākumi dažādos Eiropas reģionos, tostarp Grieķijā, Rumānijā, Latvijā, Kanāriju salās, Beļģijā (Flandrijā), Francijā, Norvēģijā un Itālijā (Veneto reģionā). Iegūto pieredzi un atziņas tālāk savā praksē ieviesīs 5 reģioni Islandē, Baleāru salās, Rumānijā, Francijā un Lietuvā.

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: NATALIE
 • Vadošais partneris: Starptautiskais Ūdens birojs, OiEau
  Projektu finansē: Apvārsnis Eiropa – Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma 2021.-2027. gada periodam
 • Īstenošanas laiks: 09/2023 – 08/2028
 • Projekta numurs: 101112859

Projekta partneri:

42 partneru organizācijas no 10 ES dalībvalstīm, kā arī  Islandes, Šveices un Apvienotās Karalistes

 

 

 

Kontaktpersonas:

 • Ingrīda Brēmere
 • Daina Indriksone
 • Dace Selga

CITI PROJEKTI

Placeholder

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku Eiropas Savienībā ir pieņemta un 2007. gada…
Placeholder

Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli

Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli Sadzīves ķīmijas produkti, kosmētika, drēbes un rotaļlietas ir…

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…
Placeholder

COHIBA

Bīstamo vielu kontrole Baltijas jūras reģionā Projekta mērķis: atbalstīt Baltijas Jūras Rīcības Plāna (BSAP) ieviešanu attiecībā…