Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā

Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt un ieviest konkrētus risinājumus, kā pārvaldīt un samazināt plastmasas atkritumu plūsmu uz Baltijas jūru, vienlaikus ievērojot aprites ekonomikas principus.

Projekts pievēršas atbildīgai resursu izmantošanai, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņai, izmantojot starpnozaru pieejas, samazinot atkritumu apjomu, kā arī integrējot tos aprites ekonomikā un testējot publiskā iepirkuma modeļus.

Projekta komanda testēs konkrētus risinājumus trīs darbības līmeņos:

  • stratēģiskajā un vadības
  • tehnoloģiskais/tehniskais
  • komunikācijas/uzvedības izmaiņas.

Tas tiks panākts, iesaistot pašvaldības, uzņēmumus, NVO un privātpersonas un palīdzot šīm mērķgrupām samazināt vienreizlietojamās plastmasas samazinājumu. Tiks uzlabotas plastmasas iepakojuma savākšanas un apstrādes sistēmas un atbalstītas inovācijas plastmasas atkritumu apsaimniekošanā, lai veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu.

Projekta mērķi:

  • Atbalstīt pašvaldības to centienos izstrādāt un īstenot stratēģisko un tiesisko regulējumu plastmasas izmantošanas novēršanai un samazināšanai.
  • Nodrošināt praktiskus rīkus valsts iestādēm un uzņēmumiem, lai īsā laikā samazinātu vienreizlietojamās plastmasas un plastmasas iepakojumu izmantošanu.
  • Nodrošināt tehniskus risinājumus dažādu kategoriju plastmasas atkritumu pārstrādes, šķirošanas un pārstrādes saskaņošanai, kas vērsti uz pašvaldībām un reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem.
  • Pārbaudīt un izplatīt tehniskos risinājumus uz alternatīviem materiāliem balstītu iepakojuma sistēmu izmantošanai, orientējoties uz inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).
  • Sniegt ieteikumus patērētājiem vienreizējās plastmasas un plastmasas iepakojuma izmantošanas samazināšanā.

Projekta komandu veido 18 partneri un piecas asociētās organizācijas. Sadarbības pamatā ir trīs līmeņi: risinājumu meklēšana un sadarbība pašvaldību līmenī; tehniskais un uzņēmējdarbības līmenis, kā arī patērētāju līmenis. Pašvaldību iesaiste projektā dos iespēju risināt plastmasas problēmu vietējā līmenī.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Helsinki, Tallina, Kauņa, Vesterosa, Valmiera, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Stokholmas Vides institūts Tallinā, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības (UBC), BEF Vācija, BEF Latvija, Keep Sweden Tidy, Zviedrijas Patērētāju asociācija, Vides pārvaldes un tehnoloģiju centrs (ECAT), Coalition Clean Baltic, Plastic-Free City, KuBus e.V. (registered association)

Kontaktpersonas

  • Irina Paegle
  • Dace Selga

CITI PROJEKTI

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

LIFE Viva Grass

 Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko…

LIFE Fit for REACH

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti Eiropas Savienības likumdošana bīstamo…
Placeholder

Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi

Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi Projekta mērķi: Celt…
Menu