Klimata pārmaiņas un enerģija

Klimata pārmaiņas un enerģija

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas, ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā; sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju – tikai dažas no tēmām

PROJEKTI

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

IMPETUS

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos Projekta mērķis ir veicināt Eiropas…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…
Menu