Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgiem mobilitātes modeļiem turpmākajos gados būs lielāka nozīme. No vienas puses, transporta nozare ir nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju cēlonis, un mūsu mobilitātes vajadzības un pieaugošās preču plūsmas rada milzīgu pieprasījumu pēc enerģijas no otras puses.
Šobrīd šo pieprasījumu galvenokārt apmierina no ierobežotajiem resursiem. Šīs problēmas ir jāpārvar, izstrādājot atbilstošus tehniskus risinājumus un ieviešot tos praksē. Laba plānošana, individuālas mobilitātes modeļu ilgstoša pielāgošana un piemēroti ekonomikas un
politikas instrumenti ir ilgtspējīgas mobilitātes galvenie elementi.

Līga Pakalna
Tel. 6735 7550
E-pasts: liga.pakalna@bef.lv

PROJEKTI

SUMBA+

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti SUMBA + projekts ir SUMBA projekta turpinājums. Projekta…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās Projekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas…

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu,…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…