Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīgiem mobilitātes modeļiem turpmākajos gados būs lielāka nozīme. No vienas puses, transporta nozare ir nozīmīgs siltumnīcefekta
 gāzu emisiju cēlonis, un mūsu mobilitātes vajadzības un pieaugošās preču plūsmas rada milzīgu pieprasījumu pēc enerģijas no otras puses.

Šobrīd šo pieprasījumu galvenokārt apmierina no ierobežotajiem resursiem. Šīs problēmas ir jāpārvar, izstrādājot atbilstošus tehniskus
 risinājumus un ieviešot tos praksē. 
Laba plānošana, individuālas mobilitātes modeļu ilgstoša pielāgošana un piemēroti ekonomikas un
politikas instrumenti ir ilgtspējīgas mobilitātes galvenie elementi.

PROJEKTI

Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētāsProjekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas pilsētas…
SUMBA_small pic

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētāsProjekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas…

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…
Menu