Visi pašreizējie projekti

LIFE Fit for REACH

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitātiEiropas Savienības likumdošana bīstamo ķīmisko…

NonHazCity2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot…

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanaSaskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt…
Cyclurban 2

Cyclurban

Velobraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētāsProjekta ietvaros vietējā līmenī velobraukšana tiks veicināta kā ilgtspējīgas pilsētas…

LIFE GOODWATER IP

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanaiProjekta mērķis ir uzlabot riska ūdens…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkusProjekta mērķis ir…

SIS Biodiversity

Sektorālās informācijas sistēmas atbalsts bioloģiskās daudzveidības sektoramProjekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S) programmas…
SUMBA_small pic

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētāsProjekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas…

UNISECO

Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas SavienībāEiropas mērogā ir palielinājusies izpratne par tiem izaicinājumiem,…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastēProjekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas),…
CAMS Platform

CAMS Platform

Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektosProjekta  mērķis ir izmantot INTERREG un citu ES energoefektivitātes projektu rezultātus,…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomasProjekta…

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēmCOST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska pārvaldības…
ENGRAVE

ENGRAVE

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavāProjekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu…
Menu