Publikācijas

Viens no biedrības “Baltijas Vides Forums” mērķiem ir veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, vides politikas nostādnēm un vides aizsardzības prasību praktisko ieviešanu.

Tematiskajos projektos esam izstrādājuši gan dažādas publikācijas, brošūras, bukletus, gan arī ziņojumus, rekomendācijas un vadlīnijas.

Aicinām lasīt, uzzināt un izzināt gan par bīstamo vielu pārvaldību, gan jūras vides stāvokļa uzlabošanu, gan par atbalsta pasākumu diferencēšanu bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā un citiem aspektiem: