Latvijas Sadarbības kopiena dabas daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā

Par Sadarbības kopienu

Latvijas Sadarbības kopiena (Community of Practice) dabas daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā apvieno dažādu nozaru ekspertus un ieinteresētās puses, kuras vieno interese par ekosistēmu pakalpojumiem un vēlme vai pieredze šīs zināšanas izmantot lēmumu pieņemšanā un dažādu izaicinājumu risināšanā. Pašlaik sadarbības kopienas aktivitātes notiek projekta SELINA ietvarā.

Sadarbības kopienas mērķi SELINA projektā: 

  • Sekmēt ekosistēmu pieejas un zināšanu par dabas daudzveidību, ekosistēmu stāvokli un pakalpojumiem integrēšanu publiskā un privātā sektora lēmumu pieņemšanā;
  • Projekta laikā kalpot kā platformai mijiedarbībai starp projektu un ieinteresētajām pusēm – veidojot sadarbības tīklus dalībvalstīs un Eiropas mērogā, lai caur zināšanu apmaiņas un mācīšanās procesu gan atbalstītu projektu, gan arī saņemtu atbalstu no projekta;
  • Veidot saikni starp dažādu jomu ekspertiem un domubiedriem, veicinot dialogu, labāku izpratni vienam par otra uzskatiem, vērtībām, pieņēmumiem, kā arī vienam otru iedvesmot.

Par projektu SELINA

SELINA, pilnajā nosaukumā “Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu”, ir Eiropas Savienības programmas Apvārsnis (Horizon) projekts, kas apvieno 50 partneru organizācijas no visām 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kā arī no Norvēģijas, Šveices, Izraēlas un Apvienotās Karalistes. Projekta īstenošana uzsākta 2022. gadā, projekts noslēgsies 2027. gadā.

SELINA galvenie mērķi ir:

  • Atbalstīt virzību uz ilgtspējīgu, klimatnoturīgu vides un dabas kapitāla pārvaldību ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķu sasniegšanai;
  • Sekmēt praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā;
  • Sniegt vadlīnijas uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai, izmantojot dažādu Eiropas valstu pieredzi.

Sadarbības kopienas aktivitātes

  • Sadarbības kopienas 1. sanāksme

2023. gada 23. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika projekta SELINA iniciētā Latvijas Sadarbības Kopienas dabas daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā pirmā sanāksme. Sanāksme pulcēja vairāk nekā 30 ekspertus gan no valsts un pašvaldību sektora, gan zinātnes, biznesa un NVO.

Plašāka informācija par 1. sanāksmes norisi un sanāksmes materiāli: https://www.bef.lv/sadarbibas-kopienas-1-seminara-materiali/

Plānots, ka Sadarbības kopienas aktivitātes turpināsies arī nākotnē – aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Baltijas Vides Foruma mājaslapā! 

Pievienojies Sadarbības kopienai

Sadarbības kopienai pievienoties laipni aicināts katrs ar zināšanām un interesi par ekosistēmu pakalpojumiem. Dalība Sadarbības kopienā ir bez maksas, tai var pievienoties vai atteikties no dalības jebkurā laikā. Lai pievienotos Sadarbības kopienai, aicinām sazināties ar Andu Ruskuli (anda.ruskule@bef.lv).

Uzzini vairāk par projektu SELINA:

🇱🇻 https://www.bef.lv/projekti/selina-lv/
🇬🇧 https://www.project-selina.eu/